Αποζημιώνονται οι ασφαλισμένοι κλάδου Ζωής της International Life

Tο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής ανακοίνωσε την έναρξη καταβολής αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους κλάδου Ζωής της υπό εκκαθάριση Ασφαλιστικής International Life A.E.A.Z.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών και πιστοποίησης των δικαιούχων ενεργοποιήθηκε από την 1.8.2019, και το γγυητικό Κεφάλαιο Ζωής επεξεργάζεται συνεχώς τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι αποπληρωμές είναι σταδιακές και γίνονται με βάση τον χρόνο παραλαβής των σχετικών δικαιολογητικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι της Υπό Εκκαθάριση International Life ΑΕΑΖ ότι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (Εγγυητικό) από την 1.8.2019, ημερομηνία που ενεργοποίησε τη διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών και πιστοποίησης των δικαιούχων, παραλαμβάνει και επεξεργάζεται συνεχώς τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το Εγγυητικό διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για την καταβολή των αποζημιώσεων και σε συνεργασία με τον διορισθέντα εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εταιρίας International Life ΑΕΑΖ έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ικανοποιήσει τους δικαιούχους ασφαλισμένους το ταχύτερο δυνατόν.

Για το σκοπό αυτό, το Εγγυητικό προγραμματίζει την καταβολή αποζημιώσεων με σταδιακές πληρωμές για τις απαιτήσεις οι οποίες πιστοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο παραλαβής των σχετικών δικαιολογητικών. 

Η καταβολή των αποζημιώσεων θα ξεκινήσει άμεσα και θα διενεργηθεί μέσω τραπεζικών εμβασμάτων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στο Εγγυητικό.

Για λόγους που ανάγονται στην ανάγκη ακριβούς και ενδελεχούς ελέγχου, συμφωνίας των δεδομένων με τα αρχεία της εκκαθάρισης καθώς και λήψης και επεξεργασίας των εμβασμάτων στα εκτελεσθέντα αρχεία της πληρώτριας τράπεζας η ροή των πληρωμών θα γίνεται ανά πεντακόσιους (500) δικαιούχους, με αυστηρή τήρηση προτεραιότητας.

Τρόποι επικοινωνίας με το Εγγυητικό:

μέσω του site www.pligf.gr

μέσω email: info@pligf.gr

μέσω τηλεφώνου στο 210 – 320 3428 μεταξύ 10:00 – 12:00 και

μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής Ελ. Βενιζέλου 21 (πρώην Πανεπιστημίου) Τράπεζα της Ελλάδος Τ.Κ. 102 50, Αθήνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*