Αλλάζει το μοντέλο οικονομίας και ασφάλισης

Της Ελενας Ερμείδου

H αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής μετασχηματίζει το μοντέλο της οικονομίας, της κοινωνίας, κατ’ επέκταση και της ασφάλισης. Η κλιματική δράση και η κοινωνικοοικονομική πρόοδος συνδέονται. “Οι ενέργειες κατά της κλιματικής αλλαγής και η κοινωνικοοικονομική πρόοδος αλληλοενισχύονται, με προσδοκόμενα κέρδη 26 τρισεκ. δολαρίων μέχρι το 2030 “, αναφέρει έκθεση για την Κλιματική Οικονομία από την Διεθνή Επιτροπή Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής.

Αλλάζει ο τρόπος παραγωγής, μετακίνησης, αλλάζουν οι προδιαγραφές των κατασκευών, οι καταναλωτικές συνήθειες, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών προϊόντων, οι δείκτες βιωσιμότητας, δίνονται κίνητρα στις βιώσιμες κατά το μοντέλο επιχειρήσεις.

Το εγχείρημα καλούνται να στηρίξουν οι ασφαλιστικές ασφαλίζοντας με νέα προϊόντα, νέους κινδύνους, διασφαλίζοντας την βιώσιμη ανάπτυξη, εκδίδοντας νέα επενδυτικά προϊόντα, μη ασφαλίζοντας μεγάλα μέρη κινδύνων επιχειρήσεων που επενδύουν στον άνθρακα. Παράλληλα, επενδύοντας σε έργα υποδομών, στην ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρική, σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα όπως σε αυτοκινητόδρομους, μεγάλα επιχειρηματικά πάρκα, κ.α.

Η Σύνοδος Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ πρόσφατα κινητοποίησε τα ενδιαφερόμενα μέρη εν όψει κρίσιμων προθεσμιών του 2020, που έθεσε η Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή.

Η δέσμευση, που ανέλαβαν οι ηγέτες του κόσμου στη Συμφωνία του Παρισιού πριν από τρία χρόνια, ώστε να εμποδίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω από 2 ℃ και να εργασθούν ώστε να διατηρήσουν την αύξηση όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους 1,5 βαθμούς Κελσίου ήταν ” πραγματικά το ελάχιστο δυνατόν για να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος », δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Γκουτέρες, σε μια ομιλία ορόσημο για την δράση για την κλιματική αλλαγή, στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Περισσότεροι από 100 ηγέτες του ιδιωτικού τομέα δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στην πράσινη οικονομία.

Διαχειριστές κεφαλαίων που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του επενδεδυμένου κεφαλαίου του κόσμου περίπου 34 τρισεκ. δεσμεύτηκαν να βάλουν μια σημαντική τιμή στον άνθρακα και να καταργήσουν τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων και τον θερμικό άνθρακα παντού στον κόσμο.

Την δέσμευση για να εμποδίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω από 2 βαθμούς  έχουν πάρει οι Swiss Re, Munich Re, Hannover Re, Zurich, Allianz, Generali, AXA.

Το ένα τρίτο του παγκόσμιου τραπεζικού τομέα δεσμεύτηκε να ευθυγραμμίσει τις επιχειρήσεις του με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές έως το 2020 για τον μετριασμό και την προσαρμογή των αναπτυσσόμενων χωρών.

Στην Σύνοδο παρουσιάστηκαν τρόποι με τους οποίους οι πόλεις και οι παγκόσμιες βιομηχανίες, όπως η ναυτιλία μπορούν να επιτύχουν σημαντικές μειώσεις των εκπομπών. Τονίστηκαν επίσης πρωτοβουλίες για την προστασία των δασών και την διαφύλαξη των υδάτων.

Τουλάχιστον εβδομήντα χώρες ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τα εθνικά τους σχέδια μέχρι το 2020, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*