Η μεγαλύτερη ασφαλιστική μπίζνα

Της Ελενας Ερμείδου

Εκλεισε με μονοψήφια άνοδο, αυξημένο τζίρο και καταλαμβάνοντας το 35% του συνόλου των ασφαλίστρων του κλάδου Περιουσίας & Ατυχημάτων. Είναι η μεγαλύτερη μπίζνα του κλάδου P&C για το 2018 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Insurance Europe. 

Τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου για το 2018 αυξήθηκαν 3,8% στα 144 δισεκ. ευρώ στην Ευρώπη ή στα 238 ευρώ ανά άτομο. Οι καταβληθείσες απαιτήσεις επίσης αυξήθηκαν 3,3% στα 100 δισεκ. ή 170 ανά άτομο.

Στην Ελλάδα τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου σύμφωνα με τα στοιχεία της Insurance Europe είναι πολύ υψηλότερα σε σχέση με τους κλάδους ζωής, υγείας, μπροστά από την Ουγγαρία, Ρουμανία, Λετονία, αλλά πίσω από την Βουλγαρία και Σλοβακιά. Τα ηνία κατέχουν το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Δανία, Νορβηγία, Αυστρία, Ιρλανδία, Γερμανία.

Και στην Ελλάδα ο κλάδος αυτοκινήτου κατέχει πολύ μεγάλο μερίδιο στο σύνολο της αγορά, κάπου 48%, ακολουθεί ωστόσο  το ασφάλιστρο πτωτική πορεία.  Μεταξύ Ιανουαρίου – Ιούνιου 2018 προς το 2019, -3,3% στα 381.767.654,51 ευρώ η παραγωγή ασφαλίστρων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ.

Βάσει των τελευταίων στοιχείωντης Επετηρίδας Αυτοκινήτου οι  Καταβολές Αποζημιώσεων Ατυχήματος το 2017 διαμορφώθηκαν στα 136.960.634 και οι Εκκρεμείς  Αποζημιώσεις Ατυχήματος το 2017 στα  139.359.738

Οι ασφαλίσεις Περιουσίας καταλαμβάνουν το 26% του κλάδου Περιουσίας & Ατυχημάτων στην Ευρώπη. Τα ασφάλιστρα για το 2018 σημείωσαν άνοδο 4,8% στα 105 δισεκ. ευρώ. Τα ασφάλιστρα Γενικών Ευθυνών αυξήθηκαν 6,9% στα 43 δισεκ. ευρώ συνολικά, με τα ασφάλιστρα ατυχημάτων να αυξάνονται 2,5% στα 37 δισεκ. ευρώ.

Η ασφαλιστική διείσδυση στο σύνολο του κλάδου αυξήθηκε το 2018 από το 2,26% στο 2.32%, κυμαινόμενη από 0,6% στην Λετονία μέχρι και 4,4% στην Βρετανία. Κατά μέσο όρο οι δαπάνες ανά άτομο έφτασαν στα 673 ευρώ από 639 ευρώ το 2018.

Οι απαιτήσεις στους τομείς

Στα 253 δισεκ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις, αυξημένες κατά 5,6% από έτος σε έτος. Οι απαιτήσεις στο κλάδο αυτοκινήτου αυξήθηκαν 3,3% στα 100 δισεκ. ενώ στην Περιουσία 9,7% στα 65 δισεκ. Οι απαιτήσεις Γενικών Ευθυνών και για Ατυχήματα συνολικά έφτασαν τα 26 δισεκ. και 21 δισεκ, αντίστοιχα.

Στην κατανομή μεριδίων P&C στην Ευρώπη, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η από το τέλος, μετά την Τουρκία, την Βουλγαρία και την Λετονία με πρώτες στην κατανομή την Δανία, Ελβετία, Νορβηγία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία παραγωγής κλάδων της ΕΑΕΕ οι ασφαλίσεις κατά ζημιών στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 προς 2018 παρουσίασαν μεταβολή +0,8% στα 672.279.931,12 ευρώ. Η συνολική παραγωγή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*