Που επένδυσαν οι ασφαλιστικές το 4ο, 3μηνο του 2018

Της Ελενας Ερμείδου

Συνεχίζουν να είναι τα ομόλογα το πιο ασφαλές καταφύγιο των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών. Οι τοποθετήσεις σε ομόλογα στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών φτάνουν κοντά στο 62% επί του συνόλου ενώ ακολουθούν με μεγάλη απόσταση οι ΟΣΕΚΑ (Collective Investment Undertaking), μετοχικοί, ομολογιακοί, μεικτοί.  Μικρό ποσοστό καταλαμβάνουν οι επενδύσεις σε κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων, επενδύσεις σε παράγωγα, καταθέσεις σε μη μετρητά και λοιπές επενδύσεις.  Οι επενδύσεις των ασφαλιστικών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν 13,8 δισεκ. ευρώ. Η Ελλάδα στην συνολική κατάταξη των Ευρωπαϊκών χωρών βρίσκεται στην 24η θέση ανάμεσα στις 32 με τελευταία την Τουρκία.

Το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στα 10,3 τρισεκ. ευρώ ισοδυναμώντας με το 58% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. To 26% των τοποθετήσεων στο συνολικό χαρτοφυλάκιο αποτελείτο από επενδύσεις σε ομόλογα συνδεδεμένα με δείκτες  και unit-linked funds και 4% ενυπόθηκα δάνεια. Το εναπομείναν ποσοστό 70% σε επενδύσεις, εκ του οποίο το 62% σε ομόλογα.

Πιο συγκεκριμένα η κατανομή του χαρτοφυλακίου των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών έχει ως εξής: 61,8% σε ομόλογα, 18,7% σε ΟΣΕΚΑ, 11,8% σε συμμετοχές, 3,5% σε μετοχές, 1,8% σε ακίνητα, 1,5% σε παράγωγα, 0,7% σε καταθέσεις εκτός μετρητών, 0,2% σε λοιπές καταθέσεις.

Στο 458% του ΑΕΠ του Λιχτενστάϊν, οι επενδύσεις των ασφαλιστικών (26,2 δισεκ. ευρώ). Στο 315% του ΑΕΠ του Λουξεμβούργου στα 185 δισεκ. Στον αντίποδα η Τουρκία με τις επενδύσεις των ασφαλιστικών να φτάνουν μόλις στο 0,8% του ΑΕΠ.

Στην Ελλάδα η άρση των περιορισμών κεφαλαίων κίνησης (capital controls) ανοίγει το δρόμο για αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων με μεγαλύτερη διαφοροποίηση και πωλήσεων προϊόντων unit linked προιόντων. Το 2015 που επιβλήθηκαν τα capital controls η παραγωγή των ασφαλιστικών έπεσε από τα 4,4 δισεκ. ευρώ στα 2,5 δισεκ. ευρώ. Ηδη οι ασφαλιστικές επαναφέρουν στο χαρτοφυλάκιο των πωλήσεων τους προϊόντα unit linked, εκτιμώντας ότι θα τρέξουν στην αγορά.

Παράλληλα με την άρση των capital controls οι ελληνικές ασφαλιστικές μπορούν να επενδύουν σε ξένα ομόλογα και αμοιβαία υψηλότερης (μετοχές, διαθέσιμα, ομόλογα) πιστοληπτικής διαβάθμισης από ό,τι κατά την περίοδο της επιβολής των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων.

Η διαφοροποίηση είναι κριτήριο βελτίωσης του δείκτη Solvency II και κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ασφαλιστικές θα μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις της φερεγγυότητας τους.

Στην Ευρώπη το 2018 λειτουργούσαν περί τις 3.200 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 3,2% λιγότερες συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Το 2017, έτος που καταμετρήθηκαν λειτουργούσαν περί τα 500 υποκαταστήματα Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών σε όλη την ΕΕ.

900.000 άτομα εργάζονται στις ασφαλιστικές

Στον κλάδο ασφαλειών στην Ευρώπη εργάζονται πάνω 900.000 υπό μορφή άμεσης σχέσης. Από τον αριθμό αυτόν εξαιρούνται οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*