Ασφάλειες Ζωής: Στην Ελλάδα τα ηνία στην διαμεσολάβηση

Της Ελενας Ερμείδου

Συμβαίνει στην Ελλάδα και αποδεικνύεται από τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε χτες η Insurance Europe. Στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ανήκει το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων ασφαλιστηρίων Ζωής. Φτάνει με μία πρώτη εκτίμηση στο 60%. Ένα ποσοστό περίπου 30% κατέχει το bancassurance και το υπόλοιπο περίπου 10% ανήκει στο δίκτυο των κατευθείαν πωλήσεων.

Οι ασφαλιστικές διανέμουν τα προϊόντα τους είτε κατευθείαν, ή μέσω διαφόρων καναλιών εκ των οποίων τα κυριότερα κανάλια διανομής είναι οι μεσίτες, οι πράκτορες και μέσω τραπεζών (bancassurance).

To πλήθος και η αποδοχή των καναλιών διανομής διαφέρει ανάλογα με την κουλτούρα της περιοχής, τις ανάγκες και τις επιλογές καλύψεων. Ο μεγάλος αριθμός καναλιών διανομής επιβεβαιώνει την ευκολία πρόσβασης και επιλογής που έχουν οι καταναλωτές, αναφέρει η Insurance Europe. Επίσης διασφαλίζεται σύμφωνα με την Ενωση ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ παρόχων και διανομέων σε ό,τι αφορά την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, το Bancassurance είναι το κυριότερο κανάλι διανομής για την πώληση των προϊόντων ζωής, αλλά έχει περιορισμένο μερίδιο στην διανομής στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (πράκτορες και σε μικρότερο βαθμό οι μεσίτες συνιστούν το μεγαλύτερο κανάλι διανομής στα προϊόντα Γενικών ασφαλίσεων. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχει ρόλο σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στην διανομή των συμβολαίων Ζωής αλλά σε ορισμένες Ευρωπαϊκές αγορές.

Οι κατευθείαν πωλήσει μέσω υπαλλήλων ή εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αποτελούν τα άλλα δύο κύρια κανάλια διανομής για τα προϊόντα Γενικών Ασφαλίσεων. Τα δύο αυτά προαναφερόμενα κανάλια δεν έχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά Ζωής.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*