Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων με νέα αύξηση +9,6% στις ασφαλίσεις ζωής

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην έρευνα της ΕΑΕΕ για την παραγωγή ασφαλίστρων (σ.σ. ξεπέρασαν τα 2 δισ. το εξάμηνο), οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2018.

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 44 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Ιουνίου του 2019 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2018 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Στον κλάδο ζωής η παραγωγή κυμάνθηκε στα 949 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Στον κλάδο ζημιών παρατηρήθηκε μείωση 0,7% με την παραγωγή να κυμαίνεται περίπου στο 1,05 δισ. ευρώ.

 

 

Η ανωτέρω καταγραφή της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής ακολουθεί την μεθοδολογία αποτίμησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τους κλάδους ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και VII. Διαχείριση Συλλογικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό: α) η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους και β) το 1/10 της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων (δεκαετής προσέγγιση1 μέσης διάρκειας συμβολαίων εφ’άπαξ καταβολής).

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2018 – Ιουνίου 2019, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2019 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2018.

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΑΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*