Τι πρέπει να γνωρίζω για το συνταξιοδοτικό μου πρόγραμμα

Καίρια και λογικά ερωτήματα απασχολούν πάντα τον υποψήφιο πελάτη ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος. Στο νέο έντυπο της Ευρωπαϊκής Πίστης, ViSION, που επιμελείται η Ethos Media δίνονται χρήσιμες απαντήσεις για τον καθένα που θέλει να εξασφαλίσει το μέλλον του. Τι πρέπει να προσέξει κανείς; 

Τι εισφορές απαιτούνται;

Με βασικό στόχο τον οικονομικό προγραμματισμό σας, η σταθερότητα και το ύψος των εισφορών αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος. Έτσι, μπορείτε να κινείστε βάσει συγκεκριμένου πλάνου, χωρίς μεταβολές και
«εκπλήξεις» στο ποσό που έχετε συμφωνήσει να καταβάλλετε.

Πότε θα συνταξιοδοτηθώ;

Την ώρα που στη δημόσια συνταξιοδότηση τα όρια ηλικίας μπορούν να μεταβληθούν, λόγω δημοσιονομικών και δημογραφικών παραγόντων, στην ιδιωτική ασφάλιση η ελεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης αποτελεί την ειδοποιό διαφορά. Τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σας δίνουν τη δυνατότητα να προγραμματίσετε οι ίδιοι το πότε θα συνταξιοδοτηθείτε, με την ηλικία συνταξιοδότησής σας να παραμένει αμετάβλητη.

Υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή της σύνταξης; Θα συνταξιοδοτηθώ άμεσα;

Η ασφαλιστική εταιρία οφείλει να σας ενημερώσει λίγο πριν τη λήξη του συμβολαίου σας προκειμένου να αποφασίσετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να σας καταβληθεί η σύνταξη. Η διαδικασία συνταξιοδότησης ξεκινά τον επόμενο μήνα από τη λήξη του συμβολαίου, σε αντίθεση με το Δημόσιο, στο οποίο η διαδικασία συνταξιοδότησής σας μπορεί να διαρκέσει έως και 3 έτη

Πώς θα σχεδιάσω ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα μέτρα μου;

«Κλειδί» για έναν προσεκτικό σχεδιασμό αποτελεί η εισοδηματική αναλογική, βάσει της οποίας διαμορφώνεται το ποσό της σύνταξης και των εισφορών. Υπό αυτό το πρίσμα, το πρόγραμμα διατηρείται βιώσιμο, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες οικονομικού εκτροχιασμού στο μέλλον. Για παράδειγμα, ο καθορισμός του ποσού της ιδιωτικής σύνταξης, θα πρέπει να κυμαίνεται ιδανικά στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος, ενώ οι εισφορές για την εξασφάλιση του ποσού αυτού δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 8% του μηνιαίου εισοδήματος.

Ποιες κατηγορίες προγραμμάτων υπάρχουν;

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες συνταξιοδοτικών προγραμμάτων:

α) Τα κλασικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, που στο σύνολό τους παρέχουν εγγυημένες ανταγωνιστικές αποδόσεις, υψηλότερες από αυτές των τραπεζών και ανεξάρτητα από το ύψος των ασφαλίστρων (μικρό ή μεγάλο) που θα επιλέξετε.

β) Τα Unit Linked συνταξιοδοτικά προγράμματα, όπου σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο επένδυσης των ασφαλίστρων σας από μια ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών μέσων (μετοχές, ομόλογα κ.α.), χωρίς εγγυημένη απόδοση, αλλά με δυνατότητα να πετύχετε μεγαλύτερες αποδόσεις διαχρονικά.

Θα μπορέσω να λάβω εφάπαξ;

Πριν τη λήξη του συνταξιοδοτικού προγράμματος, διατηρείτε το δικαίωμα ρευστοποίησης του αποταμιευτικού λογαριασμού ανά πάσα στιγμή. Στη λήξη του προγράμματος, μπορείτε να λάβετε το συμφωνηθέν ποσό είτε εφάπαξ είτε ως μηνιαία ισόβια παροχή.

Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην τελική σύνταξη που θα λάβω;
Σε καμία περίπτωση. Γνωρίζετε από την αρχή της σύναψης του συνταξιοδοτικού συμβολαίου σας το ποσό της σύνταξής σας, το οποίο παραμένει αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησής σας.

Είναι φερέγγυες οι ασφαλιστικές εταιρίες για την επιλογή ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος;

Το πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών είναι πλέον αυστηρότερο, γεγονός που αποτελεί επιπλέον εγγύηση για τη διασφάλιση των συμφερόντων σας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους από την Εποπτεύουσα Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος), ενώ είναι υποχρεωμένες, βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού της Φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Solvency ΙΙ), να δημοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις με τους οικονομικούς τους δείκτες.

Επιπροσθέτως, η ίδρυση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής έχει ως στόχο την κάλυψή σας είτε με την εύρεση ανάδοχης ασφαλιστικής εταιρίας, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία είστε ασφαλισμένοι, είτε αποζημιώνοντάς σας μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ.

*Διαβάστε εδώ το έντυπο ViSION της Ευρωπαϊκής Πίστης που επιμελείται η Ethos Media

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*