Πρόσκληση ενδιαφέροντος ασφάλισης οχημάτων από το «Δημοκρίτειο»

Στην ασφάλιση αυτοκινήτων, λεωφορείων και γεωργικών ανελκυστήρων ιδιοκτησίας του προχωρά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 3 ετών, έως και τις 19-10-2022 και το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στα 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων – δικαιωμάτων –ΦΚΕ για την ασφάλιση.

Σχετική ενημέρωση παρείχε και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Διαβάσετε παρακάτω όλες τις λεπτομέρειες

357439_2019 – 218586 – Εγκύκλιοι

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*