Διπλώματα Οδήγησης: Χάθηκε μια ευκαιρία για τον ασφαλιστικό κλάδο;

του Βάιου Κρόκου

Ζημιωμένες βγαίνουν εν τέλει οι ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με την υπόθεση των εξετάσεων για διπλώματα οδήγησης.

Απόρροια της κατάργησης σημαντικών διατάξεων του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4599/2019 περί «Δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», η ασφαλιστική αγορά επηρεάζεται αρνητικά καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για προϊόντα και καλύψεις που θα είχε την ευκαιρία να παρέχει, βάσει των αρχικών σχεδίων, τουλάχιστον.

Η πολύμηνη υπόθεση με τα «ήξεις, αφήξεις» στο Υπουργείο Μεταφορών και όχι μόνο, είναι σίγουρα παράδειγμα προς αποφυγήν για το μέλλον, την ώρα που η αγορά έχει αναπτερώσει τις ελπίδες της το τελευταίο διάστημα για ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.

Πολλά έχουν ειπωθεί για το ασφαλιστικό, την επικουρική ασφάλιση, τις κινήσεις που μπορούν να συντελεσθούν στις αγροτικές ασφαλίσεις ή τον κρίσιμο τομέα των φυσικών καταστροφέων με συπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα. Ίδωμεν…

Όσον αφορά τώρα τα διπλώματα οδήγησης και τις εν λόγω εξετάσεις, τα σχέδια διάφορων εταιρειών που είχαν προετοιμαστεί για να παρέχουν προϊόντα για την κάλυψη των αυτοκινήτων που οδηγούνται από εξεταζόμενους, χωρίς να παρευρίσκεται στο όχημα ο εκπαιδευτής μπήκαν στο συρτάρι.

Εν κατακλείδι, αξίζει να αναφέρουμε πως ο νέος νόμος προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για την αναμόρφωση του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών…Ίσως εκεί κάποια πράγματα επανεξεταστούν…

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις διαβουλεύσεις των προηγούμενων μηνών και με σχετική εγκύκλιο του Υπ. Μεταφορών τον Απρίλιο γίνονταν λόγος για μεταβατικό στάδιο των 12 πρώτων μηνών από την έναρξη του νέου νόμου και τις ασφαλιστικές να παρέχουν καλύψεις ως εξής:

-Οι τρίτοι ζημιωθέντες από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο εκπαιδευόμενος οδηγός με το εκπαιδευτικό όχημα θα καλύπτονται όπως ίσχυε μέχρι πρότινος από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος

-Η αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών του ίδιου του οχήματος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά με την παροχή ασφάλισης ιδίων ζημιών για κάθε όχημα του εκπαιδευτή σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος

-Στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος μπορεί να προστεθεί όρος- επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστημα ενός μηνός σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων. Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίμησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιμολόγησης.

Ωστόσο οι διαφοροποιήσεις, πλέον, επηρεάζουν τα μέχρι πρότινος πλάνα της αγοράς καθώς,- μεταξύ άλλων – όπως επισημαίνει με τελευταία εγκύκλιο η ΕΑΕΕ, καταργούνται:

α) οι ρυθμίσεις που προέβλεπαν τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων (ή αλλιώς της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς) των υποψήφιων οδηγών για την απόκτηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό του όχημα,

β) η υποχρέωση σύναψης ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης των υποψήφιων οδηγών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής εξέτασής τους, για τυχόν ευθύνη τους έναντι του κυρίου ή κατόχου των εκπαιδευτικών οχημάτων, καθώς και έναντι των τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 4599/2019),

και γ) η συνοδευόμενη οδήγηση για ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 14 του ν. 4599/2019),

Επιπλέον με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του νέου νόμου καταργείται και η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 που προέβλεπε την υποχρέωση των κατόχων άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών, να δίδουν πρακτικές εξετάσεις οδήγησης προκειμένου να ανανεώσουν το δίπλωμά τους.

Με τον νέο ν. 4625/2019 προβλέπεται επιπλέον ότι η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών θα διενεργείται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α` 101) και της απόφασης 50984/7947/2013 «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β` 3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτές τροποποιούνται με το νόμο αυτό.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*