Κινητικότητα στην αγορά για ομαδικά ασφαλιστήρια

του Βάιου Κρόκου

Αυξάνεται το ενδιαφέρον για ομαδικά ασφαλιστήρια συμπεριλαμβανομένων των αποταμιευτικών προϊόντων. Στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς επισημαίνουν την πληθώρα προϊόντων που προσφέρουν οι εταιρείες, με διαφορετικές επιλογές και παροχές για τον εκάστοτε πελάτη/συνεργάτη/εργοδότη.

Το IW επικοινώνησε με στελέχη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης τα οποία σημειώνουν πως είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα για νέα συμβόλαια που αφορούν μικρές επιχειρήσεις (10 ως 20 εργαζόμενους).

Με την νέα σεζόν, αρκετά είναι τα ασφαλιστικά γραφεία που έχουν βάλει υψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων τους την προώθηση ομαδικών ασφαλιστηρίων είτε αφορούν ομαδικά συμβόλαια Υγείας είτε αποταμιευτικά – σταθερής εγγυημένης απόδοσης…αν και αναμένεται αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος και στα unit linked.

Διαβάστε: Προπομπός ανόδου στα unit linked η άρση των capital controls

Επίσης: Οι “άσσοι” της Ζωής: Unit linked και ομαδικά συνταξιοδοτικά

Η πεποίθηση για επιστροφή σε μια τρόπον τινά οικονομική κανονικότητα στις επιχειρήσεις και το οικονομικό περιβάλλον και η επαναξιολόγηση των όρων στα εν λόγω προγράμματα – κυρίως τα οφέλη των φοροαπαλλαγών – δημιουργούν προσδοκίες και κίνητρα για αύξηση των πωλήσεων στα εν λόγω προγράμματα.

Ελκυστική η ομαδική ασφάλιση

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί, για αρκετούς πλέον, ένα χρήσιμο εργαλείο με πολλαπλά οφέλη και για τις ΜμΕ οι οποίες μπορούν να παρέχουν ασφάλιση στο προσωπικό τους, μειώνοντας παράλληλα την φορολογητέα τους ύλη.

Στα επιμέρους θετικά στοιχεία, συγκαταλέγεται η αυξημένη ικανοποίηση των υπαλλήλων η οποία εκφράζεται με αυξημένη παραγωγικότητα, αλλά και με μεγαλύτερη αφοσίωση στην επιχείρηση

Εξίσου σημαντικό και σε αντίθεση με τις υπόλοιπες παροχές – είτε σε χρήμα είτε σε είδος -, που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης δεν επιβαρύνουν φορολογικά τον εργαζόμενο.

Αναλυτικότερα, αν μια επιχείρηση επιλέξει να προσφέρει στο προσωπικό της ένα ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα, οι εισφορές, τόσο των εργαζόμενων, όσο και του εργοδότη, απολαμβάνουν πλήρους φορολογικής απαλλαγής

Σημαντική παράμετρος, που πρέπει να επισημανθεί, είναι πως η προστασία από τα ομαδικά συμβόλαια παρέχεται σε ετήσια βάση, ενώ σε περίπτωση που απολυθεί ή παραιτηθεί ένας εργαζόμενος, οι καλύψεις από ομαδικές μπορούν να μετατραπούν σε ατομικές.

Εν κατακλείδι, όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη, η άνοδος στις ομαδικές ασφαλίσεις αποτελεί λογική απόρροια των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν τόσο σε Υγεία/νοσοκομειακή περίθαλψη (για τα συμβόλαια Υγείας & Ζωής) όσο και στο δημογραφικό (για συνταξιοδοτικά/αποταμιευτικά).

Η εμβάθυνση της ασφαλιστικής συνείδησης, η αύξηση της παραγωγής και η αποτελεσματική επικοινωνία σε εργοδότες /εργαζομένους για τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης αποτελεί βασικό στόχο των προσπαθειών των ανθρώπων της ασφαλιστικής αγοράς…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*