Οι γραμμές ανάπτυξης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι ξεκάθαρες

Από την Έλενα Ερμείδου και τον Βάιο Κρόκο

Ο δρόμος της ανάπτυξης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση οριοθετείται με ξεκάθαρες γραμμές. Η νέα Οδηγία IDD, που έγινε νόμος του κράτους, και η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη στις 18 Μαΐου 2019 ενισχύουν τον ρόλο της, διαμορφώνοντας ευοίωνες προοπτικές. Μεσίτες, πράκτορες, συντονιστές, ανοικτά και κλειστά δίκτυα, ασφαλιστικοί σύμβουλοι καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες αφομοιώνουν τις αλλαγές και εντάσσονται σταδιακά στη νέα πραγματικότητα.

Τα σχέδια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση διεκδικεί την επαναφορά της φοροαπαλλαγής ασφαλίστρων κλάδου ζωής, ζητά να σχεδιαστούν δράσεις για τη διευκόλυνση της εισόδου νέων στο επάγγελμα –πάντα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διερευνά τις δυνατότητες ένταξης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και μελετά την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων προς την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του φορολογικού και του ασφαλιστικού του κλάδου. Τέλος, υλοποιεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε πανελλαδικό ή τοπικό επίπεδο και διερευνά την υλοποίηση επαγγελματικού ταμείου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Μειώσεις φόρων και εισφορών

Ο ιδιωτικός τομέας καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στην αύξηση του ΑΕΠ και στον ρόλο αυτό θέση μεγάλη έχει η ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Ο κλάδος με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και φορολογικό πληρώνει εξοντωτικές εισφορές και φόρους. Προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης είναι να μεταρρυθμίσει το φορολογικό και το ασφαλιστικό, ώστε να εξυγιανθεί το σύστημα και ο κλάδος να γράψει ανάπτυξη.

 Χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός

Στη σχέση ιδιωτικής ασφάλισης και ΑΕΠ η Ελλάδα είναι ουραγός ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Το σύστημα που υπάρχει δεν μπορεί να προχωρήσει. Οι τρεις πυλώνες έχουν μέλλον, ενώ ο τρίτος θα δουλέψει αν υπάρξουν φοροαπαλλαγές. Ασφαλιστικές, κράτος και ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ΕΑΕΕ, φορείς, σωματεία, επιμελητήρια θα πρέπει να αναπτύξουν και να διαδώσουν τον θεσμό της ασφάλισης ώστε να πάψει να επικρατεί χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός αναλφαβητισμός.

Οι αρχές της ασφάλισης

Οι διαμεσολαβούντες αποτελούν έναν πιστοποιημένο, εξειδικευμένο σύμβουλο ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλειών, με υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι μια δύσκολη εργασία, που απαιτεί υψηλότερη τεχνογνωσία και διά βίου μάθηση. Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης τελεί υπό ανασυγκρότηση. Η τεχνολογία αλλάζει τα δεδομένα, ωστόσο ο κλάδος δεν πρέπει να απομακρυνθεί από τις βασικές αξίες και αρχές της ασφάλισης, που είναι η καλή πίστη και ο ανθρώπινος παράγων, τα οποία δεν μπορούν να υποκατασταθούν από καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*