Νέος επενδυτικός χάρτης για τις ασφαλιστικές

Της Ελενας Ερμείδου

Σε αναδιαρθρώσεις στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια πιθανόν να προχωρήσουν οι ασφαλιστικές μετά την άρση των capital controls.

Προπομπός ανόδου στα unit linked η άρση των capital controls

Οι περισσότερες ασφαλιστικές μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 επένδυσαν το 50% περίπου των αποθεματικών τους σε κρατικά ομόλογα Ευρωζώνης και ρευστά διαθέσιμα, παράλληλα αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε εταιρικά ομόλογα Ευρώζώνης και σε ρευστά διαθέσιμα πχ σε δολάρια και άλλες ισοτιμίες.

Σημαντική διαφοροποίηση υπήρξε στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των ελληνικών ασφαλιστικών σε σχέση με τις ξένες Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές. Αρκετές τότε εταιρείες πώλησαν ελληνικά ομόλογα και στράφηκαν σε γερμανικά ομόλογα αλλά και σε προθεσμιακές καταθέσεις και σε μερίδια α/κ εσωτερικού και εξωτερικού.

Μέχρι τότε οι ασφαλιστικές είχαν αυξημένη παρουσία στο κλάδο των ακινήτων που μπορεί να έφτανε και το 20%. Στο αντίποδα διατηρούσαν μειωμένες θέσεις σε ελληνικές μετοχές.

Μετά την επιβολή των capital controls οι ελληνικές ασφαλιστικές θεωρητικά βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση έναντι των ξένων ασφαλιστικών που μπορούσαν να τοποθετηθούν σε όποια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και σε όποια χώρα επέλεγαν. Σήμερα μετά την άρση των περιορισμών κεφαλαίων κίνησης οι ελληνικές ασφαλιστικές, οι οποίες βέβαια από τις θέσεις που είχαν σε κρατικά ομόλογα δεν βγήκαν ζημιωμένες θα μπορούν να ανοίξουν θέσεις διεθνώς χωρίς τον “πονοκέφαλο” των capital controls.

Ωστόσο για τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές σημαντικότερο ρόλο παίζει ή αναθεώρηση των κανονισμών του Solvency II σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τοποθετήσεις που επιχειρούν. Οι περιορισμοί που θέτει το εποπτικό καθεστώς και ο τρόπος που γίνεται ο υπολογισμός και η αποτίμηση των τεχνικών αποθεματικών αποτρέπει τις ασφαλιστικές από να μπορούν να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις και να έχουν αποδόσεις. Επίσης οι διατάξεις διευκολύνουν περισσότερο τις θέσεις των ασφαλιστικών σε κρατικά χαρτιά χρέους και λιγότερο σε άλλες κατηγορίες κεφαλαίων.

Ανοίγει συζήτηση για αλλαγές στο Solvency II

Ένα χρόνο πριν την άρση των capital controls

Το 2018, το ποσοστό των τοποθετήσεων των ελληνικών ασφαλιστικών σε ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκε στο 91%, 81% σε ομόλογα, 10% σε αμοιβαία σε σχέση με το 2017 που το ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 87%, 78% σε ομόλογα, 9% σε αμοιβαία κεφάλαια. Οι τοποθετήσεις των ασφαλιστικών σε ακίνητα μειώθηκε το 2018 προς το 2017. στο 2% από 5% το 2017.Το ίδιο και οι καταθέσεις μειώθηκαν στο 2% από 5%, καθώς επίσης μετοχικές, λοιπές επενδύσεις από το 5% στο 2%. Αυξήθηκε, επίσης το μερίδιο των ασφαλιστών ζωής στις ομολογιακές επενδύσεις κατά 1%, από το 88% που ήταν το 2017 στο 88% το 2018. Αμοιβαία, προθεσμιακές και μετοχικές επενδύσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ήτοι 4%, 2% και 6%.

Ελαφρά άνοδος στις επενδύσεις σε ομόλογα από το 66% το 2017 στο 67% το 2018 παρουσιάστηκε στις γενικές ασφαλιστικές. Πτωτικά 2% για το 2017 έκλεισαν οι επενδύσεις σε αμοιβαία, στο 18% από 20% το 2017. Το χαμένο ποσοστό από το αμοιβαία το κέρδισαν οι μετοχικές επενδύσεις στο 5% το 2018 από 3% το 2017. Αύξηση παρουσίασαν οι προθεσμιακές από 7% το 2017 στο 8% το 2018. Πτωτικά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κινήθηκαν και στο κλάδο των γενικών ασφαλίσεων οι επενδύσεις σε ακίνητα στο 3%.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*