30.000 ασφαλισμένοι δικαιούνται πρόωρη σύνταξη το 2019

Περίπου 30.000 ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2019 καθώς εκπληρώνονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για αυτούς

Πρόκειται κυρίως για γονείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι οποίοι μπορούν να λάβουν μειωμένη ή πλήρη σύνταξη εντός του έτους.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα της εφημερίδας “Καθημερινή“, πρόκειται κυρίως για κυρίως μητέρες ανηλίκων –αλλά και πατέρες στο Δημόσιο– οι οποίοι συμπληρώνουν τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους γονείς

Οι γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) ασφαλισμένοι του Δημοσίου, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης θα πρέπει να είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι 31/12/2012.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα όρια ηλικίας πριν από την 18η Αυγούστου 2015.

Ποιοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:

1. Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία μαζί με ανηλικότητα τέκνου και οι οποίες είχαν μέχρι 18/8/2015 συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας.

2. Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μόνο μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία και μαζί ανηλικότητα τέκνου και που είχαν μέχρι 18/8/2015 συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας.

3. Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μόνο μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και οι οποίοι είχαν μέχρι 18/8/2015 συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.

Οι τρίτεκνοι (άνδρες και γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες τρίτεκνοι ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ – τραπεζών θα πρέπει να είχαν συμπληρώσει 20 έτη στην ασφάλιση μέχρι 31/12/2012. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας πριν από την 18η Αυγούστου του 2015. Αναλυτικά:

4. Τρίτεκνες και άνω μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία μπορούν άμεσα να συνταξιοδοτηθούν άνευ ορίου ηλικίας.

5. Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία και είχαν συμπληρώσει μέχρι 18/8/2015 το 52ο έτος της ηλικίας.

6. Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία και είχαν συμπληρώσει μέχρι 18/8/2015 το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ και στα Ταμεία των ΔΕΚΟ – τραπεζών με κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω 5.500 ενσήμων και ανήλικο τέκνο, θα πρέπει πριν από τον Αύγουστο του 2015 να έχουν συμπληρώσει το 50ό, το 52ο ή 55ο έτος της ηλικίας. Αναλυτικά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:

7. Μητέρες ασφαλισμένες στο πρώην ΙΚΑ και σε Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 50ό έτος τους για μειωμένη και τα 55 για πλήρη.

8. Μητέρες ασφαλισμένες στο πρώην ΙΚΑ και σε Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν το 2011 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 52ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 57 για πλήρη.

9. Μητέρες ασφαλισμένες στο πρώην ΙΚΑ και σε Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν το 2012 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 55ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 60 για πλήρη.

Τέλος, με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ που ρυθμίζει τα ζητήματα της διαδοχικής ασφάλισης άνοιξε ο δρόμος για χιλιάδες γυναίκες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ ώστε να συνταξιοδοτηθούν αρκετά χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας κάνοντας χρήση της ειδικής διάταξης του ΙΚΑ.

10. Μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ.

Το εν λόγω δικαίωμα αφορά τις παλιές ασφαλισμένες πριν από την 31/12/1992. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες θα πρέπει κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012, να έχουν συμπληρώσει συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης ή 18,4 έτη ασφάλισης. Για τις μητέρες που η ενηλικίωση του τέκνου επήλθε μετά την 1/1/2011 μπορεί για τη συμπλήρωση του χρόνου των 5.500 ημερών να γίνει χρήση των πλασματικών ετών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*