Ασφάλιση σκαφών αναψυχής από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο ασφάλισης σκαφών αναψυχής, παρέχοντας εξελιγμένα προϊόντα που καλύπτουν απέναντι στους πιο πιθανούς, αλλά και λιγότερο πιθανούς κινδύνους, πιο συγκεκριμένα:

 1. Το πρόγραμμα Dynamis Sail, καλύπτει την υποχρεωτική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου σκάφους.

Προαιρετικές καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη από σκιέρ
 • Νομική Προστασία
 • Θαλάσσιους κινδύνους.
 • Πυρκαγιά ασφαλιζόμενου σκάφους.
 • Πειρατεία.
 • Εκβολή (απόρριψη αντικειμένων στη θάλασσα).
 • Πρόσκρουση στις λιμενικές εγκαταστάσεις ή σε εξοπλισμό τους.
 • Προσάραξη.
 • Σεισμό, έκρηξη ή κεραυνό.
 • Ηφαιστειακή έκρηξη.
 • Κλοπή του σκάφους.
 • Κλοπή του εξοπλισμού αυτού (καλύπτεται βάσει αποδεδειγμένης διάρρηξης, δηλαδή βίαιη παραβίαση του σκάφους).
 • Κακόβουλες πράξεις.
 • Ζημίες κατά την πορεία στη θάλασσα.

Συμπληρωματικές καλύψεις ιδίων ζημιών

 1. Ζημίες κατά την οδική μεταφορά του οχήματος με trailer (Παρέχεται χωρίς επασφάλιστρο).
 2. Ζημίες σε άξονα, πόδι, προπέλα (Παρέχεται κατά περίπτωση και με επασφάλιστρο 9% επί των καθαρών ασφαλίστρων των ιδίων ζημιών του σκάφους. Σε περίπτωση ζημίας θα ισχύει απαλλαγή το 10% επί της ζημίας με ελάχιστο ποσό το ποσό της απαλλαγής του σκάφους).
 3. Μηχανικές Βλάβες (Παρέχεται με ετήσιο μικτό επασφάλιστρο 0,25% επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας του σκάφους και της μηχανής).
 4. Κάλυψη Πολέμου, απεργιών & πολιτικών πράξεων (Παρέχεται χωρίς επασφάλιστρο).
 5. Κάλυψη προσωπικών ειδών (Παρέχεται χωρίς επασφάλιστρο. Η συνολική αξία των προσωπικών ειδών δεν μπορεί να ξεπερνά το 2,5% της συνολικής αξίας του σκάφους).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*