Νέες αυξήσεις στα αντασφάλιστρα «βλέπει» η Fitch

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Αύξηση 11,3% στα 50,42 δις. δολ. σημείωσαν τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των αντασφαλιστικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στις γενικές αντασφαλίσεις κατά το α’ εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με υπολογισμούς της Fitch.  

O διεθνής οίκος αξιολόγησης, ωστόσο, υπολογίζει ότι ο σωρευτικός συνδυασμένος δείκτης των εταιρειών υποχώρησε στο 94,6% από 92,7% το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η Fitch εκτιμά επίσης ότι οι ζημίες από φυσικές καταστροφές διαμορφώθηκαν στα 15 δις. δολάρια κατά την εξεταζόμενη περίοδο (έναντι 23 δις. δολ. έναν χρόνο πριν) ποσό σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου κατά τα δέκα τελευταία χρόνια.

Τα εναλλακτικά κεφάλαια (ILS) συνέχισαν να φέρνουν φρέσκα κεφάλαια στον αντασφαλιστικό κλάδο, αλλά με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σύγκριση με το 2018. Η Fitch υποστηρίζει επίσης ότι οι αυξήσεις αντασφαλίστρων θα συνεχιστούν κατά τον κύκλο ανανεώσεων των συμβολαίων του Ιανουαρίου 2020, καθώς «Ο περιορισμός του capacity στον τομέα επανεκχώρησης κινδύνου (retrocession market) σε συνέχεια των μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές το 2017 και το 2018 είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των αντασφαλίστρων σε κάθε περίοδο ανανεώσεων το 2019. «Αναμένουμε διατήρηση της τάσης αυτής και στις αρχές του επόμενου έτους, καθώς οι τιμές –σε γενικές γραμμές- παραμένουν ανεπαρκείς και δεν αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους που έχουν αναληφθεί», καταλήγει ο Brian Schneider, ανώτερο στέλεχος της Fitch για τον αντασφαλιστικό κλάδο. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*