Ένα νέο πεδίο εξερεύνησης για την ασφαλιστική βιομηχανία

Φωνητική αναζήτηση και φωνητική εντολή: Η τεχνολογία ως μοχλός και εργαλείο βοήθειας μπορεί να συνδράμει καταλυτικά στον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και του κλάδου εν γένει.

Μπορεί μεν στην Ελλάδα η χρήση των ανωτέρω να μην είναι διαδεδομένη , τα στατιστικά παγκοσμίως πάντως και ειδικά από τις προηγμένες αγορές όπως π.χ. η Αμερική είναι καταιγιστικά.

Υπολογίζεται π.χ. ότι το 50%όλων των αναζητήσεων έως το 2020 θα είναι φωνητικές έως το 2020 ενώ το 55% των αμερικανικών νοικοκυριών αναμένεται να έχει έναν έξυπνο οικιακό βοηθό με λειτουργία φωνητικής βοήθειας έως τα τέλη του 2019.

Τι προσφέρουν οι εν λόγω λειτουργίες; Tο σίγουρο είναι ότι εξασφαλίζουν εξοικονόμηση χρόνου και απλοποίηση, γεγονός που πιστοποιεί πως είναι μια νέα τάση που έρχεται για να μείνει.

Τι συμβαίνει με την ασφαλιστική αγορά;

Έρευνες δείχνουν ότι ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να εμπιστευθούν τους φωνητικούς βοηθούς σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 50%!

Σε έναν κόσμο που οι καταναλωτές είναι ήδη εξοικειωμένοι να ερευνούν, αναζητούν ή και να επικοινωνούν με τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων μέσω πολλαπλών καναλιών οι φωνητικοί βοηθοί αποτελούν σίγουρα ένα αναδυόμενο πεδίο δράσης για το ασφαλιστικό marketing.

Mε πληροφορίες από το Voice της “Υδρόγειος Ασφαλιστική”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*