Είναι το Ι.Χ. σας η αδυναμία σας; Γνωρίστε το πρόγραμμα Euro Perfect της «Ευρώπη Ασφαλιστική»

Αν το αυτοκίνητό σας είναι η μεγάλη σας αδυναμία τότε… ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υπάρχει για σας. Επιλέξτε το Euro Perfect από την “ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική” και απολαύστε περισσότερες καλύψεις για την προστασία του!

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτου που επιθυμούν να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη έναντι τρίτων αλλά και να ασφαλίσουν το όχημα με περισσότερες καλύψεις για την προστασία του.

Το πρόγραμμα Euro Perfect εκτός των υποχρεωτικών καλύψεων που ορίζει ο νόμος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου,  παρέχει στον ασφαλισμένο και μία σειρά επιπλέον παροχών για την εξασφάλιση του αυτοκινήτου του ως περιουσιακό στοιχείο.

Απευθύνεται σε ΙΧΕ αυτοκίνητα ηλικίας μέχρι 15 ετών και μέχρι αξίας ευρώ 15.000. Για οχήματα μεγαλύτερης αξίας απαιτείται έγκριση της εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*