Ερευνα σε θέματα πρόληψης καταστροφικών συμβάντων

Ερευνα σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης συμβάντων εκτάκτου ανάγκης όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός κ.α. εστιάζοντας στο χώρο κατοικίας επιχειρεί το Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας μέσω της Google Forms.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά τη στατιστική επεξεργασία θα αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης των δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στα σχετικά θέματα.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και σύμφωνα με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. δεν συλλέγονται στοιχεία όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP ή άλλες πληροφορίες αναγνώρισης της ταυτότητάς.

Περισσότερες πληροφορίες : www.elynyae.gr

Ελ.Ερμ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*