Επικουρικό Κεφάλαιο: Τι ποσά κατέβαλε για αποζημιώσεις το β’ 3μηνο

της Ελενας Ερμείδου

Συνολικές καταβληθείσες αποζημιώσεις & Αμοιβές και Εξόδα τρίτων ύψους 15.174.462,20 ευρώ για 45 ασφαλιστικές σε πλήθος 508 ζημιών κατέβαλλε το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου μεταξύ 1 Απριλίου 2019 και 30 Ιουνίου 2019, Το κόστος διακανονισμού των ζημιών στα 203.037,00 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, το Επικουρικό Κεφάλαιο δρομολογεί αλλαγές που δεν υπαγορεύονται από τις εγχώριες συνθήκες αλλά και από τις διεθνείς τάσεις. Σκοπός του Επικουρικού Κεφαλαίου: Ο μετασχηματισμός του Ε.Κ. θα οδηγήσει τον Οργανισμό προς την εκπλήρωση των βασικών στόχων του που είναι:

α) η επίσπευση των πληρωμών για μείωση των εκκρεμών ζημιών και

β) η επίτευξη χρηματοδότησης του Ε.Κ.

Οι βασικοί πυλώνες μετασχηματισμού είναι: 1. Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού, 2. Σχεδιασμός νέας Επικοινωνιακής Πολιτικής, 3. Σχεδιασμός Νέας Οργανωτικής Δομής και αναδιοργάνωση Διευθύνσεων/ Τμημάτων (ενοποίηση ομάδων), 4. Δημιουργία νέου Μοντέλου Λειτουργίας, 5. Διαμόρφωση και επικοινωνία νέας Στρατηγικής και Στόχων του Οργανισμού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*