Διαγωνισμός για την ασφάλιση ακινήτων της Εκκλησίας

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ασφάλιση ακινήτων της αναμένεται να πραγματοποιήσει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η ημερομηνία που έχει οριστεί είναι η 11η Σεπτεμβρίου 2019 και αφορά την ασφάλιση κατά πυρός, σεισμού και συμπληρωματικών κινδύνων. Επίσης, ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης προς τρίτους.

Η συνολική ασφαλιζόμενη αξία , σύμφωνα με την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπολογίζεται στα 90 εκ. ευρώ. Τα 82 εκ αφορούν την αξία των ακινήτων και τα 8 εκ. ευρώ την απώλεια ενοικίων.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού η καταβολή του ασφαλίστρου θα πραγματοποιείται σε δυο ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά: Προκήρυξις Διαγωνισμού δια την Ασφάλισιν Εκκλησιαστικών Ακινήτων

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*