Μπαίνει (;) η ιδιωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ

Της Ελενας Ερμείδου

Ο ΕΛΓΑ δεν αντασφαλίζεται, η κύρια πηγή εσόδων προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι αποζημιώσεις καταβάλλονται σε περιπτώσεις ολοσχερούς καταστροφής, ενώ ο τρόπος που διαχειρίζεται τα χρήματα ο οργανισμός  είναι ασαφής. Η νέα κυβέρνηση φαίνεται να βάζει στην ατζέντα των συζητήσεων το θέμα της συνεργασίας του ΕΛΓΑ με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Το σχέδιο για  να ολοκληρωθεί πρέπει να γίνουν θεσμικές αλλαγές.

Καλλιεργείται το έδαφος για συνεργασία ασφαλιστικών – ΕΛΓΑ

Συζήτηση για την  σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα των αγροτικών ασφαλίσεων ανοίγει η νέα κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων που ανακύπτουν συνεχώς στην αγροτική οικονομία.  «Δείχνει την διάθεση να βάλει το θέμα στην ατζέντα της» αναφέρουν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς στο IW.gr με πολύ καλή γνώση στις αγροτικές ασφαλίσεις, τονίζοντας ότι για να ολοκληρωθούν τα σχέδια «χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία», και αυτό κυρίως για να επιτραπεί στον ΕΛΓΑ να συνεργαστεί με την ιδιωτική ασφάλιση.

«Ο ΕΛΓΑ συστάθηκε ως μία δημόσια ασφαλιστική, ωστόσο το μοντέλο αυτό δεν υποστηρίχτηκε και δεν εξελίχτηκε» τονίζεται. Χαρακτηριστικό του ΕΛΓΑ το ότι «δεν αντασφαλίζεται πουθενά», οι πηγές των εσόδων του προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μεταξύ άλλων και από την Ευρωπαϊκή Ενωση, εισφορές αγροτών ενώ ο τρόπος που διαχειρίζεται τα χρήματα είναι ασαφής.

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις εγκρίσεις, τις εγκριθείσες αποζημιώσεις ή και τις καθυστερήσεις, διευκρινίζουν τα στελέχη της αγοράς στο IW.gr ότι οι αποζημιώσεις δίδονται μόνο για ολοσχερείς καταστροφές ενώ τα όρια είναι πολύ υψηλά, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να μην είναι όλοι, όπως μπορεί να γίνει ανάλογα με τις καλύψεις που μπορεί να βάλει μέσα στο συμβόλαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, ο αγρότης. Περαιτέρω οι δυστοκίες εμφανίζονται λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Μία μεγάλη ελληνική επιτυχία που έχει την υπογραφή της Karavias Underwriting Agency

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει προτείνει μέτρα και τρόπους απορρόφησης κεφαλαίων και τεχνολογίας κάτι όμως που η χώρα αγνόησε με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζει συσσωρευμένα και παρατεταμένα προβλήματα.

Τέλος η Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγροτικής οικονομίας έχει προτείνει την σύσταση ασφαλιστικών κοινοπραξιών υπό το πρίσμα ότι μία μόνο ασφαλιστική μεμονωμένα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μίας καταστροφής και αυτό γιατί οι καταστροφές στα αγροκτήματα δεν μπορούν να περιοριστούν μόνο στην συγκεκριμένη έκταση που ασφαλίσει για παράδειγμα η “Α” ασφαλιστική. Οι αγροτικές καταστροφές μπορούν να επιφέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις.

One comment

  1. Ο ΕΛΓΑ ΔΕΝ χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των αγροτών και επιστρέφουν σε αυτούς με τη μορφή αποζημιώσεων για τις ζημιές που υφίστανται.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*