Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση: Οι επιτυχόντες των εξετάσεων Ιουνίου της ΤτΕ

Αναρτήθηκαν πριν λίγες μέρες οι πίνακες επιτυχόντων για τις εξετάσεις που έλαβαν χώρα την 29η και 30η Ιουνίου στην Αθήνα, αναφορικά με την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός δεκαπέντε ημερών, στους επιτυχόντες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.certifications@bankofgreece.gr

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 29ης Ιουνίου 2019 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα».

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 30ης Ιουνίου 2019 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων».

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 30ης Ιουνίου 2019 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*