Αλλαγές στη διοίκηση του “Ερρίκος Ντυνάν”

Σε διοικητική ανασύνθεση προχώρησε η Ημιθέα Α.Ε., μοναδική μέτοχος του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως λόγω της παραίτησης που υπέβαλε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεράσιμος Τσιαπάρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Γ. Τσιαπάρα και τον ευχαρίστησε για τη σημαντική συμβολή του στην αναπτυξιακή πορεία του νοσηλευτικού κέντρου.

Με την ίδια απόφαση Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής, ενώ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Βασίλειος Φουρλής.

Κατόπιν αυτού, η σύνθεση του Δ.Σ. της Ημιθέα Α.Ε. έχει ως εξής: Θεμιστοκλής Χαραμής, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος Φουρλής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης και Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, μέλη Δ.Σ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*