Χρήστος Κώνστας

Η Εθνική Τράπεζα θα καταφέρει το 8,25%

Πρώτο δείγμα γραφής για την αξιοπιστία που απολαμβάνει στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου η Ελληνική Οικονομία, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου, είναι το Ομόλογο Μειωμένης Εξασφάλισης που εκδίδει η Εθνική Τράπεζα.

Πριν τις εκλογές, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, με τα δικά της θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα είχε καταφέρει να δανειστεί με επιτόκιο λίγο κάτω από 10% συγκεκριμένα 9,75%.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες του «Β», το Ομόλογο TIER II, δάνειο 400 εκατ. Ευρώ, μειωμένης εξασφάλισης της Εθνικής Τράπεζας, θα τιμολογηθεί πολύ καλύτερα και το επιτόκιο θα είναι της τάξης του 8,25%.

Περισσότερα στο Banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*