Ο εργαζόμενος της INTERLIFE που μίλησε σε Συνέδριο Στατιστικής και Πιθανοτήτων!

Στο “22ο Ρουμανικό Συνέδριο Στατιστικής και Πιθανοτήτων” στις 10 και 11 Μαΐου, έλαβε μέρος ως ομιλητής ο Χρήστος Μεσελίδης, Βοηθός Αναλογιστή στο αντίστοιχο Τμήμα της INTERLIFE Ασφαλιστικής.

Θέμα της ομιλίας του ήταν “Η Στατιστική Συμπερασματολογία βάσει μέτρων απόστασης”. Το παραπάνω Συνέδριο πραγματοποιείται από το 1991 στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι, και συγκεντρώνει πληθώρα ακαδημαϊκών και φοιτητών τόσο από τη Ρουμανία όσο και από το εξωτερικό. Οι συμμετοχές έφτασαν τις 87 από διάφορα πανεπιστήμια κυρίως της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής. Το φετινό συνέδριο αφορούσε τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα αναφορικά με τη θεωρία των πιθανοτήτων καθώς και τη Μαθηματική Στατιστικής. Αναλυτικότερα, τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν εμπίπτουν στις περιοχές των Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, των Στοχαστικών Διαδικασιών, της Στατιστικής και της Βελτιστοποίησης.

Οργανωτές του συνεδρίου ήταν το Romanian Society of Probability and Statistics, το Bucharest University of Economic Studies, το “Gheorghe Mihoc Caius Iacob” Institute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics και το Simion Stoilow Institute of Mathematics of the Romanian Academy. Η INTERLIFE Ασφαλιστική προωθεί τη Διά Βίου Μάθηση και συγχαίρει τον Χρήστο Μεσελίδη για την επιτυχή συμμετοχή του στο Συνέδριο.

Πηγή: INTERLIFE magazine

One comment

  1. μπεεεεεεεεεεεεε

    Ένας Αναλογιστής μίλησε σε Συνέδριο Στατιστικής και Πιθανοτήτων!! WOOOOOOW!!! Χαχαχαχαχαχαχαχα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*