Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων

Με σχετικό έγγραφό του ο ΕΦΚΑ δίνει διευκρινίσεις για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων για το έτος 2018.

Όπως αναφέρεται, με αφορμή την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις στη διαδικασία προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και εισφορών ειδικών κατηγοριών, και ενσωματώθηκαν νέες ρυθμίσεις ασφάλισης και εισφοροδότησης.

Παρέχονται, δε, οδηγίες για τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί και τη μηχανογραφική τους απεικόνιση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στην εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών».

Δείτε το σχετικό έγγραφο..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*