Ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη χώρα υποδοχής

Στην ΕΕ, η χώρα που είναι αρμόδια για την κοινωνική σας ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη καθορίζεται με βάση την οικονομική σας κατάσταση και τον τόπο διαμονής σας – και όχι την υπηκοότητά σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει ποιας χώρας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να σάς καλύπτει. Μάθετε περισσότερα για την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό.

Αν έχετε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στον τομέα αυτόν και θέλετε να βεβαιωθείτε προτού ξεκινήσετε μια θεραπεία, επικοινωνήστε με ένα εθνικό σημείο επαφής για θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Υπάρχει τουλάχιστον ένα τέτοιο σημείο σε κάθε χώρα της ΕΕ, το οποίο μπορεί να σας ενημερώσει για το αν έχετε δικαίωμα επιστροφής εξόδων, καθώς και για το αν εφαρμόζονται ενδεχομένως ανώτατα όρια.

Ειδικοί όροι για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύουν…

Δείτε αναλυτικά εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*