Οι “άσσοι” της Ζωής: Unit linked και ομαδικά συνταξιοδοτικά

Της Ελενας Ερμείδου

Σημαντική ώθηση στις ασφαλίσεις ζωής έδωσαν οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (unit-linked) και τα συλλογικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια.

Συνολικά λαμβάνοντας όλους του επιμέρους κλάδους, ο κλάδος ζωής στο  διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2019  έκλεισε με άνοδο 7,4% στα 610.023.656 ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα του 2018. Στον αντίποδα οι ασφαλίσεις κατά ζημιών σημείωσαν πτώση 2 % στα 256.501.303 ευρώ κυρίως λόγω της πτώσης που καταγράφεται στο κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων που για τα διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 έφτασε στο -3,1%, μικρότερη ήταν η μείωση στους λοιπούς κλάδους κατά ζημιών αλλά εξ ίσου σημαντική στο -1,4%.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων υποβοηθούμενη από την άνοδο που σημείωσαν οι ασφαλίσεις ζωής έκλεισε με θετικό πρόσημο στο +2,2% συνολικά στα 1.311.129.319 ευρώ.

Ειδικότερα στο κλάδο ζωής οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων κατέγραψαν άνοδο 18% και 54,1% αντίστοιχα. Ισχνή αύξηση σημείωσαν οι ασφαλίσεις ζωής μόλις 0,03% ενώ πτώση 23% σημείωσαν οι εργασίες κεφαλαιοποιήσεις.

Στο κλάδο κατά ζημιών θετική  μεταβολή σημείωσαν τα ατυχήματα,  οι ασθένειες, τα χερσαία οχήματα, οι πιστώσεις, οι χρηματικές απώλειες, η αστική ευθύνη αεροσκαφών με +327% και οι εγγυήσεις με +239%, τα μεταφερόμενα εμπορεύματα. Οι περισσότεροι επιμέρους κλάδου έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο.

Δείτε εδώ όλη την έρευνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*