Μ. Τζωρτζωρής, ΣΕΜΑ: Οι μεσίτες δίνουν λύσεις στην υγεία

Η εκκίνηση εδόθη εδώ και δύο χρόνια περίπου και πλέον σύσσωμη η ασφαλιστική αγορά εστιάζει στον σχεδιασμό  υπηρεσιών πρόληψης κινδύνων στην υγεία με στόχο την μείωση των απαιτήσεων, του ιατρικού και του οικονομικού κόστους από τις θεραπείες. Συγκριτικό πλεονέκτημα έχουν σήμερα όσοι έχουν ήδη μπει σε αυτή την αγορά και προσφέρουν πρωτοπόρες υπηρεσίες σε πελάτες.

Της Ελενας Ερμείδου

Στην πρόληψη με σκοπό την μείωση ή την αποφυγή κινδύνου, στην έρευνα αγοράς για την σωστή επιλογή θεραπείας , ιατρού και θεραπευτικού κέντρου καθώς και την σωστή επιλογή ενός ορθά δομημένου ασφαλιστηρίου εστιάζουν οι μεσίτες ασφαλίσεων σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΜΑ Μιχάλη Τζωρτζωρή, συμβάλλοντας παράλληλα και στον περιορισμό του οικονομικού κόστους από τις θεραπείες.

Πλεονέκτημα για το κλάδο οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης και ανάλυσης ιατρικών εξετάσεων υπό την επίβλεψη αρμοδίων ιατρών, συγκρίνοντας τις μελέτες δεδομένων προηγούμενων ετών με διαγραμματικές απεικονίσεις διαγνωστικών πορισμάτων. Όπως δηλώνει ο κος Τζωρτζωρής αυτές οι υπηρεσίες συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων έχοντας συγκεντρώσει τα στοιχεία και τα δεδομένα από την αγορά και γνωρίζοντας τις ανάγκες του πελάτη μπορεί να καθοδηγήσει τον ασφαλισμένο ώστε να έχει εύκολη πρόσβαση σε διαγνωστικά κέντρα, άμεσο προγραμματισμό ραντεβού, όπως και 2η ιατρική γνώμη όταν προτείνεται χειρουργική αποκατάσταση, με ταυτόχρονη συνεχή παρακολούθηση των νέων τεχνολογικών μέσων και εξελιγμένων θεραπειών. Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΜΑ για την πληρωμή των απαιτούμενων εξόδων  η ύπαρξη ενός ορθά δομημένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Την οικονομική βιωσιμότητα των προγραμμάτων υγείας μπορεί να απειλήσει η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης που με νέες τεχνικές, νέα φάρμακα, νέα υλικά και νέου τύπου εξετάσεις αυξάνουν το κόστος θεραπειών. Εμπόδιο στην ακριβή διάθεση των προϊόντων η προστασία των προσωπικών. Επίσης και η διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά τον προασφαλιστικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να μην αποτρέπονται δυσάρεστες εξελίξεις στις ζημιές.

Το υπάρχον πελατολόγιο και οι ικανοποιημένοι πελάτες σύμφωνα με τον κον Τζωρτζωρή συμβάλλουν στο να βελτιωθούν οι  δείκτες διατηρησιμότητας. Είναι η κατάλληλη στιγμή τονίζει να μεταφερθούν πόροι της  προσπάθειάς μας σε όσους είναι ήδη ασφαλισμένοι και να επικεντρωθεί η αγορά  στο πως θα αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους από τις καλύψεις που απολαμβάνουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*