Κέρδη από το νέο μοντέλο ασφάλισης στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού της ΔΕΗ

Το νέο μοντέλο ασφάλισης που υιοθετήθηκε πέρσι στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού της ΔΕΗ φέρνει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.

Αυτό αναφέρεται σε τελευταία ανακοίνωση του Συνεταιρισμού ο οποίος σημειώνει ότι κύρια κερδοφόρα δραστηριότητα του Συνεταιρισμού έγκειται στο νέο μοντέλο ασφάλισης που υιοθέτησε την 1η Δεκεμβρίου 2018, με στόχο την εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης, ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα δευτεροβάθμιας υγείας.

Υπενθυμίζεται πως παρέχεται στα μέλη του σε συνεργασία με τον Όμιλο Ευρωκλινικής και τη MINETTA Ασφαλιστική. Το Ομαδικό Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης διακρίνεται από τις υψηλές προδιαγραφές, τους προνομιακούς όρους ασφαλιστικών καλύψεων και πρόκειται για το οικονομικότερο πρόγραμμα της αγοράς στο οποίο μέχρι στιγμής έχουν ασφαλιστεί περίπου 6.500 μέλη του Συνεταιρισμού.

Τα ασφαλιζόμενα μέλη του προγράμματος με μηνιαίο ασφάλιστρο 20€ μπορούν να απολαμβάνουν μοναδικές παροχές υγείας όπως: κάλυψη έως 30.000€ ετησίως για νοσηλεία σε σημαντικές Ιδιωτικές Κλινικές (Όμιλος Ευρωκλινικής, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Όμιλος Βιοκλινικής) ή/και σε Δημόσια Νοσοκομεία, ιατρικές επισκέψεις & διαγνωστικές εξετάσεις σε Πανελλαδικό Δίκτυο σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές, δωρεάν κάλυψη επειγόντων περιστατικών, μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου σε διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση ΕΟΠΥΥ κ.ά.

Όπως είχε δηλώσει τον περασμένο Νοέμβριο, εκ μέρους της ΜΙΝΕΤΤΑ ο κ. Γιώργος Μινέτας, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: «Οι πολίτες, όπως και οι ασφαλισμένοι μεγάλων οργανισμών στρέφονται πλέον και σε εναλλακτικές λύσεις για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών υγείας τους. Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική αγκαλιάζει πρωτοβουλίες όπως αυτή του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού της ΔΕΗ και συνεισφέρει με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα – προσφέροντας αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης.»

Στο ίδιο πνεύμα ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής είχε επισημάνει: «Στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο Ευρωκλινικής είναι η καινοτομία και η πρωτοπορία, συμμετέχοντας και δημιουργώντας από κοινού tailor-made λύσεις και προγράμματα για οργανισμούς, όπως ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Προσωπικού της ΔΕΗ, που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν στα μέλη τους εναλλακτικές στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου. Οι κλινικές μας, στρατηγικά τοποθετημένες στο κέντρο της Αθήνας, είναι σε θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένες και προσιτές λύσεις υγείας, για όλη την οικογένεια, μέσα από σύγχρονες δομές και ιατρικές υπηρεσίες αιχμής»

Κατά τα άλλα, ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Προσωπικού ΔΕΗ πραγματοποίησε την Τρίτη 12 Ιουνίου 2019 την ετήσια τακτική συνέλευσή του. Στα πλαίσια αυτής παρουσιάστηκαν τα θετικά Oικονομικά Aποτελέσματα και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του προηγούμενου έτους.

Πιο συγκεκριμένα η χρήση του 2018 σημείωσε κερδοφορία της τάξεως των 54.470€, μεγαλύτερη της προηγούμενης χρήσης του 2017 κατά 38.680€. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων (Μετοχικό Κεφάλαιο, Αποθεματικά, Κεφάλαια Χορηγικά, Υποχρεώσεις) του Συνεταιρισμού, τα οποία σημείωσαν θετικό πρόσημο με το ποσό να ανέρχεται στα 980.204€ για τη χρήση του 2018, όταν η αμέσως προηγούμενη χρήση με θετικά Ίδια Κεφάλαια ήταν το 2008 με 434.824€. Μεγάλη σημασία δόθηκε στην επίτευξη του αποτελέσματος, καθώς οι προηγούμενες χρήσεις τα ενδιάμεσα χρόνια ήταν ζημιογόνες, με τα Ίδια Κεφάλαια του Συνεταιρισμού να είναι αρνητικά και τις ζημίες να ξεπερνούν τα 2.500.000€ το 2012. Στο σύνολό τους, τα στοιχεία που αναλύθηκαν φανερώνουν πως το θετικό αποτέλεσμα θα διατηρηθεί και στην τρέχουσα χρήση του 2019, με δεδομένο οτι στις προσφερόμενες υπηρεσίες του Συναιτερισμού ανταποκρίνονται περισσότερα απο 15.000 μέλη του.

Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Γιάννης Αβραμίδης ανέφερε:

«Διατηρώντας την οργάνωση, ακολουθώντας στοχευμένες κινήσεις και επεκτείνωντας το εύρος των παροχώμενων υπηρεσιών προς τα μέλη μας θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε παράδειγμα λειτουργίας Υγειούς Συνεταιριστικής Οικονομικής Μονάδας.»

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Συνεταιρισμού κ. Γιάννης Λάμπρου δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που απέδωσαν καρπούς οι προσπάθειες που έγιναν, ώστε να μπορέσει ο Συνεταιρισμός στα χρόνια της οικονομικής κρίσης να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τις δυσκολίες, συνεχίζοντας πλέον ενδυναμωμένος και κερδοφόρος.»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*