Διευκρινίσεις από τον ΟΑΕΔ για τυχόν ασφαλιστικά κενά στο πλαίσιο της επιδότησης λόγω απόλυσης/λήξης σύμβασης

Διευκρινίσεις παρέχει ο ΟΑΕΔ όσον αφορά στην τακτική επιδότηση ανεργίας και ενδεχόμενα ασφαλιστικά κενά, με αφορμή την παράταση του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ειδικότερα ο ΟΑΕΔ αναφέρει:

Θεμελιώδης προϋπόθεση για την ένταξη ενός ασφαλισμένου στην τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας είναι να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας στο διάστημα των 14 μηνών που προηγούνται της απόλυσής του ή της λήξης της σύμβασής του, κατόπιν της οποίας υποβάλλεται η αίτηση για την επιδότηση.

Συνεπώς, τυχόν ασφαλιστικά κενά κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού δεν επηρεάζουν την επιδότηση, εφόσον βέβαια, συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας και εφόσον διαπιστώνεται η εργασιακή σχέση με τον τελευταίο εργοδότη.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους επιδοτούμενους για πρώτη φορά για τους οποίους απαιτούνται επιπλέον 80 ημέρες εργασίας κατά τα δύο πριν την έναρξη της επιδότησης έτη.

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι πέρα από τους ανωτέρω γενικούς κανόνες, κάθε αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας κρίνεται ξεχωριστά, δεδομένου ότι η ασφαλιστική ιστορία ενός ασφαλισμένου δεν είναι πανομοιότυπη με ενός άλλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*