Οικιακοί βοηθοί και ασφάλιση

Την αλλαγή της νομοθεσίας που προβλέπει ξεχωριστή ασφάλιση υγείας για τις οικιακούς βοηθούς και άλλους εργαζομένους από τρίτες χώρες,  με δεδομένο ότι από την 1η Ιουνίου 2019 όλοι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που απασχολούνται νόμιμα στην Κύπρο καλύπτονται από το ΓεΣΥ, ζητεί από την Κυβέρνηση η Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων ΣΕΚ (ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ).

«Σε μια περίοδο που απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των  συνταξιούχων μας είναι απαράδεκτο να τους επιβάλλεται διπλή οικονομική επιβάρυνση για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των οικιακών βοηθών που τους φροντίζουν», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση η ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ.

Αναφέρει ότι το όλο θέμα απασχόλησε πρόσφατα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας  ο οποίος υπέβαλε σχετική εισήγηση προς την κυβέρνηση για ρύθμιση του όλου ζητήματος το συντομότερο δυνατό.

Η συντεχνία θεωρεί το όλο ζήτημα «πολύ σοβαρό» και ζητά από την κυβέρνηση να επισπεύσει τις διαδικασίες για άρση της αδικίας, όπως αναφέρει, «που γίνεται σε βάρος των συνταξιούχων και άλλων εργοδοτών που συνεχίζουν να καταβάλλουν διπλές εισφορές».

Η Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων ΣΕΚ εισηγείται όπως για την περίοδο μέχρι την 31η Μάιου 2020 όλα τα ασφάλιστρα των ιδιωτικών ασφαλειών υγείας  θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά και να καλύπτουν μόνο την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και τις υπηρεσίες που δεν καλύπτει η πρώτη φάση του ΓεΣΥ.

Προσθέτει ότι μετά την 1η Ιουνίου 2020 θα πρέπει να καταργηθεί εντελώς η πρόνοια του για ιδιωτική ασφάλιση των οικιακών βοηθών και άλλων εργαζομένων από τρίτες χώρες, αφού θα καλύπτονται πλήρως από το Γενικό Σύστημα Υγείας.

Πηγή: ikypros.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*