Ευρωπαϊκή Πίστη: Δημιουργεί ειδικό Ομαδικό Ασφαλιστηρίο για το Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών

Επιπλέον κίνητρα και καλύτερες προϋποθέσεις για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που εντάσσονται στο Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών της προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πίστη. Παραμένοντας πιστή στις αξίες της διαμεσολάβησης και της δυναμικής του ανθρωπίνου δικτύου, η Ευρωπαϊκή Πίστη δημιούργησε ένα ειδικό Ομαδικό Ασφαλιστήριο, αναγνωρίζοντας έτσι το σημαντικό έργο του Δικτύου Πωλήσεων της.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία παρέχει στο Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών της, ένα αποκλειστικό Ομαδικό Συνταξιοδοτικό αποταμιευτικού χαρακτήρα, το οποίο χρηματοδοτεί η ίδια με συγκεκριμένο ποσοστό επί της ετήσιας πρωτοετούς παραγωγής τους, σε επιλεγμένα προϊόντα.

Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ένας προσωπικός αποταμιευτικός λογαριασμός για τον κάθε Συνεργάτη που τον χρηματοδοτεί η Εταιρία και το ποσό του οποίου, θα το παραλαμβάνει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είτε όταν συνταξιοδοτηθεί, είτε εάν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Πίστη.

Όπως καταλήγει η σχετική ανακοίνωση:

“Η Εταιρία, με το ειδικό αυτό Ομαδικό Ασφαλιστήριο, αλλά και με άλλες ειδικές παροχές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός ευοίωνου μέλλοντος για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελώντας ηγέτιδα δύναμη στον ασφαλιστικό κλάδο, έχει επιλέξει τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ως τον μοναδικό μοχλό ανάπτυξης των ασφαλιστικών της εργασιών και για αυτό το λόγο παρέχει όλα τα εφόδια στους Συνεργάτες της, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*