Διαμεσολαβητές: Ελέγξτε τους νέους Αριθμούς Ειδικού Μητρώου

Τροποποιήσεις στους αριθμούς Ειδικού Μητρώου των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έγιναν έπειτα από την εφαρμογή του νόμου για την ενσωμάτωση της IDD.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών υπενθυμίζει ότι κάθε  ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να ενημερωθεί για το νέο Αριθμό Ειδικού Μητρώου του στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://insuranceregistry.uhc.gr/Search .

Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος οδηγεί στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης των Εγγεγραμμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που οργανώνει και τηρεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι από τη συγχώνευση των κατηγοριών διαμεσολάβησης που επήλθε με τη νέα νομοθεσία δημιουργήθηκαν στο ΕΕΑ και λειτουργούν πλήρως:

  • Το νέο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων
  • Το νέο Μητρώο Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων
  • Το Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων.

Επισημαίνεται ότι ο νέος αριθμός Ειδικού Μητρώου που αναγράφεται στο σχετικό σημείο πληροφόρησης είναι αυτός που πρέπει να χρησιμοποιείται στις συναλλακτικές σχέσεις του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή τόσο με τις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και με τον καταναλωτή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*