Σημαίες Allianz

Αλλάζει το προφίλ της Allianz στην Ισπανία

Στην Banco Santander περνά το  μερίδιο 60% της  Allianz στην κοινοπραξία Allianz Popular SL, έναντι 936,5 εκατ. ευρώ-«Τίτλοι τέλους» στη συμφωνία bancassurance του γερμανικού ασφαλιστικού κολοσσού με την Banco Popular-

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Νέα δεδομένα για την παρουσία της Allianzστην ισπανική ασφαλιστική αγορά δημιουργεί η απόφαση του γερμανικού ασφαλιστικού κολοσσού να πωλήσει το μερίδιο 60% που κατείχε στην κοινοπραξία Allianz Popular SL στην ισπανική τράπεζα Banco Santander έναντι 936,5 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω deal σηματοδοτεί την λήξη της  συμφωνίας αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της Allianz με την τράπεζα.

Σημειώνεται ότι η Allianz και η Banco Popular συνήψαν μακροπρόθεσμη συμφωνία bancassurance το 2011, η οποία κάλυπτε ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, συνταξιοδοτικά προϊόντα και διαχείριση ενεργητικού μέσω της κοινοπραξίας Banco Popular SV, καθώς και τη διανομή των προϊόντων γενικών ασφαλίσεων της Allianz στην Ισπανία. Η Banco Santander εξαγόρασε την Banco Popular το 2017 και την απορρόφησε το 2018.

Μετά την λύση της τραπεζοασφαλιστικής «συμμαχίας» Allianz Popular, η Allianz θα εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων μέσω των ισπανικών θυγατρικών της Allianz Compania de Segurosy Reaseguros SA και Fenix Directo Compania de Segurosy Reaseguros SA, παράγοντας ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 3,3 δις ευρώ το 2018. Η Allianz Popular SL είχε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 300 χιλιάδες ευρώ και υπό διαχείριση κεφάλαια 12,5 δις. ευρώ το 2018.

Η συναλλαγή υπόκειται στις εγκρίσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*