Υιοθέτηση του PEPP από το ECOFIN

Στις 14 Ιουνίου τo Συμβούλιο ECOFIN της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε τον Κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (ΠΕΣΠ), ενημερώνει με εγκύκλιό της η ΕΑΕΕ.

Ο Κανονισμός ΠΕΣΠ, δημιουργεί ένα ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν το οποίο ο καταναλωτής θα μπορεί να αγοράσει οικειοθελώς.

Το προϊόν ΠΕΣΠ θα φέρει κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προσφέρεται από ευρύ φάσμα παρόχων (ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρίες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού).

Επιπλέον, το ΠΕΣΠ θα μπορεί, κατ’ αρχήν τουλάχιστον να μεταφερθεί και σε άλλο κράτος μέλος, καθώς οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στο ΠΕΣΠ τους ακόμα και αν αλλάξουν τόπο διαμονής.

Μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού από το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών, θα ακολουθήσει η δημοσίευσή του κειμένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θέση αυτού σε ισχύ είκοσι μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης. Συγχρόνως από την ίδια ημερομηνία αρχίζει παράλληλα η περίοδος του ενός έτους εντός της οποίας η EIOPA θα διαμορφώσει τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό μέτρα επιπέδου ΙΙ (τεχνικά πρότυπα).Με την παρέλευση των 12 μηνών από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός θα εφαρμόζεται στα κράτη μέλη χωρίς την ανάγκη εφαρμοστικών εθνικών μέτρων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*