Δεν υπάρχει φραγμός στο δικαίωμα

της Ελενας Ερμείδου

Δυσεπίλυτη παραμένει η εξίσωση με το δικαίωμα των ασφαλιστικών. Οι απόψεις διίστανται και το θέμα δεν έχει ανοίξει ακόμα προς μία ευρεία συζήτηση.

Πηγές του IW μιλώντας για το δικαίωμα των ασφαλιστικών εκτιμούν πως είναι λανθασμένη η εκμετάλλευση από τις ασφαλιστικές που λειτουργούν στην Ελλάδα της έλλειψης νομοθετικής «φραγής» για το ποσό του «δικαιώματος» με το οποίο επιβαρύνουν τα καθαρά ασφάλιστρα όλων των ασφαλιστικών προγραμμάτων τους, αντίστοιχης/ανάλογης με την παλαιού τύπου «φραγή» στα προγράμματα ατομικών ασφαλίσεων βασικών κινδύνων Ζωής, μόνο και μόνο για να μην αποδώσουν και επί του «δικαιώματος» τις προβλεπόμενες προμήθειες & αμοιβές στα δίκτυα πωλήσεών τους.

Διαβάστε:

Αγώνας για προμήθειες και δικαιώματα συμβολαίων

Τονίζουν πως πρέπει οι ασφαλιστικές να ελέγξουν τις επιβαρύνσεις που  βάζουν στα ασφάλιστρα κινδύνου για να βγάλουν τα «καθαρά ασφάλιστρα και όχι τις επιβαρύνσεις που αναλογούν στο κόστος πρόσκτησης και  διατήρησης των συμβολαίων τους.

Οι ίδιες πηγές προτείνουν την δημοσίευση των ασφαλίστρων κινδύνου στις ετήσιες καταστάσεις των ασφαλιστικών κυρίως ανά ενιαίο κίνδυνο και όχι μόνο ανά ασφαλιστικό πρόγραμμα ομοειδών προγραμμάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*