Κ. Μίχαλος: Ώρα για σταδιακή μετάβαση στους 3 πυλώνες ασφάλισης

Μία λίστα παρεμβάσεων για την οικονομία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της ΚΕΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, εν όψει εκλογών.

Στο σύνολο των 10 παρεμβάσεων ο κ. Μίχαλος εισηγήθηκε την μετατροπή –σταδιακά- του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος σε ένα σύστημα τριών πυλώνων.

Οι τρεις πυλώνες, σύμφωνα με δημόσια τοποθέτησή του αφορούν:

– Στον εξορθολογισμό των εισφορών και τη μέριμνα για πλήρη στις ιδιωτικές ασφαλίσεις, με στόχο να ενισχυθεί η ασφαλιστική συνείδηση

– Στη διατήρηση του αναδιανεμητικού ύφους του 1ου πυλώνα που θα είναι κρατικός και θα εκφράζει την αλληλεγγύη της κοινωνίας

– Στη θεσμοθέτηση του δεύτερου πυλώνα που θα είναι υποχρεωτικός – κεφαλαιοποιητικός. Ο πυλώνας αυτός θα περικλείει τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία θα διανέμουν συντάξεις καθορισμένων εισφορών με αποθεματικά.

– Στη δημιουργία φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα ο οποίος θα αφορά τις ιδιωτικές – ατομικές συντάξεις.

Οι εισηγήσεις του κ. Μίχαλου αφορά θέσεις που ενστερνίζονται τα επιμελητήρια, έπειτα από τη διαπίστωση πως εδώ και μία 10ετία δεν εξασφαλίστηκε η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*