Ασφάλεια ζωής από την Alico

Η Alico δημιούργησε το πρόγραμμα «Ασφάλεια Ζωής», που προσφέρει ασφαλιστική προστασία στον ασφαλισμένο για όσο χρονικό διάστημα επιλέξει. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ασθένεια ή ατύχημα, πριν από την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης, η Alico καταβάλλει στους δικαιούχους το κεφάλαιο κάλυψης. Το κεφάλαιο κάλυψης είναι εγγυημένο και παραμένει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

Ο αιφνίδιος θάνατος του ατόμου που παράγει εισόδημα, μπορεί έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στη οικογένειά του και επομένως να ανατρέψει τον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό. Η Ασφάλεια Ζωής Ορισμένου Χρόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

· Την πληρωμή φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς,
· Την αποπληρωμή των τακτικών υποχρεώσεων της οικογένειας (στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, εφορία κλπ),
· Την αποπληρωμή των εκτάκτων υποχρεώσεων της οικογένειας (έξοδα νοσηλείας, ταφής του θανόντος, κλπ)
· Την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών των παιδιών.

Παροχές του προγράμματος

· Χαμηλό κόστος σε σχέση με το ύψος της παρεχόμενης κάλυψης,
· Σημαντική μείωση του κόστους για όσους επιλέξουν κεφάλαιο κάλυψης μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ
· Δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος στις προσωπικές σας ανάγκες (κεφάλαιο κάλυψης, διάρκεια / λήξη της ασφάλισης, κόστος προγράμματος),
· Δυνατότητα επιλογής επιπλέον συμπληρωματικών καλύψεων προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη,
· Δυνατότητα πληρωμής του ασφαλίστρου σε ετήσιες, εξαμηνιαίες, τριμηνιαίες και μηνιαίες δόσεις,
· Φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

 

One comment

  1. Αγγελος Ξάνθος

    Παρακαλώ ενημερώστε για ασφάλεια Υγείας χωρίς διαγνωστικά η επισκέψειςονο νοσοκομειακό είναι 51 ετών επίσης με συμμετοχή ασφ φορέα και απαλλαγή 1500 ευρώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*