Αναβάθμιση της Generali δια χειρός Fitch

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε ότι αναβάθμισε την αξιολόγηση IFS (Issuer Financial Strength-Χρηματοοικοονομική Ισχύς Εκδότη ή IFS) του ιταλικού ασφαλιστικού ομίλου Generali σε A (από Α- προηγουμένως), ενώ διατήρησε αμετάβλητη σε Α- την αξιολόγηση αναφορικά με τον κίνδυνο χρεοστασίου (Issuer Default Rating ή IDR).

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση της βαθμολογίας IFS συνδέεται με την υιοθέτηση νέων κριτηρίων αξιολόγησης από τη Fitch, όσον αφορά στον συνυπολογισμό των «κινδύνων χώρας» στην πιστοληπτική αξιολόγηση των ασφαλιστικών ομίλων.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση καθώς και το ισχυρό επιχειρηματικό προφίλ παραμένουν βασικοί παράγοντες για την πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου Generali, καταλήγει η Fitch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*