Απόλλων ΑΕ: Ολική αναβάθμιση της ψηφιακής της εικόνας

Σε ολική αναβάθμιση της Ψηφιακής της εικόνας προχώρησε η Απόλλων ΑΕ του Oμίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Τον μετασχηματισμό της Απόλλων σε Digital First εταιρεία σηματοδοτεί η νέα της ιστοσελίδα, με δύο πρωτότυπα μηνύματα να ξεχωρίζουν:

“Εξασφαλίζουμε τις ανάγκες των ανθρώπων από 0 έως 115 χρονών” και “Καλύπτουμε από Μονοπρόσωπες εταιρείες έως Πολυεθνικές“.

Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία θέλει να επικοινωνήσει τη νέα της στρατηγική σύμφωνα με την οποία τόσο ο Κλάδος Ζωής & Υγείας όσο και οι Επιχειρηματικοί κίνδυνοι τοποθετούνται στην πρώτη θέση της ατζέντας της εταιρείας.

Σε όλες τις σελίδες του website αναφέρεται μια από τις βασικές αρχές της εταιρείας η οποία συνοψίζεται στη φράση: “Εφαρμόζοντας τις Αρχές Πολυεθνικής εταιρείας: Διαφάνεια, Στόχοι, Στρατηγική & Ισότιμη αντιμετώπιση Συνεργατών”.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ιστοσελίδα απευθύνεται ταυτοχρόνως σε δύο κοινά: στους συνεργάτες (B2B-Business to business) και τους πελάτες (Β2C-Business to Customer) της εταιρείας, και επιτυγχάνει να “μιλήσει”, με τρόπο καθαρό, σε δύο διαφορετικά κοινά με διαφορετικές ανάγκες.

Το website αναδεικνύει το κύρος και την ποιότητα της εταιρείας τόσο στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσο και στους συνεργάτες, ενώ για τους τελευταίους υπάρχει κεντρική ενότητα στην ιστοσελίδα η οποία αναφέρει αναλυτικά τα οφέλη συνεργασίας των Διαμεσολαβητών με την Απόλλων Α.Ε και επικοινωνεί καθαρά τις αξίες της εταιρείας σε κάθε της συνεργασία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*