Ερευνα για το Solvency II και τις επενδύσεις των ασφαλιστικών

της Ελενας Ερμείδου

Μία ασφαλιστική ανά 200 χρόνια μπορεί να πτωχεύσει σύμφωνα με τους νόμους των πιθανοτήτων υπό το εποπτικό καθεστώς  Solvency ΙΙ. Το νέο καθεστώς φερεγγυότητας των ασφαλιστικών στην Ευρώπη έκλεισε τα υπάρχοντα κενά προστασίας των καταναλωτών, άνοιξε, όμως νέα που έχουν να κάνουν με τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις, τις συντάξεις, τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις  που επιβάλλει το Solvency φρενάρουν τους ασφαλιστές οι οποίοι  εγκαταλείπουν τα μακροπρόθεσμα, προϊόντα όμως που είναι αναγκαία. 

Η Insurance Europe πραγματοποίησε έρευνα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε 87 ασφαλιστές από 17 ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες από κοινού εκπροσωπούν το ένα τρίτο περίπου των συνολικών επενδύσεων στο κλάδο.

Σύμφωνα με το διάγραμμα έχουν βελτιωθεί ορισμένα στοιχεία λόγω Φερεγγυότητας ΙΙ, ωστόσο η η Φερεγγυότητα II έχει προκαλέσει ακούσιες συνέπειες.

Εταιρείες που έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους.

Risk management/governance 96%
Asset/liability management 76%
Regulatory harmonisation 63%
Data quality 89%
Internal models 47%
Other benefits 30%

Το  70% των εταιρειών με μακροπρόθεσμη επιχειρηματική έκθεση έχουν κάνει αλλαγές στις δραστηριότητές τους. Τα χαμηλά επιτόκια ήταν ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στις αποφάσεις αυτές. Τα δύο τρίτα των εταιρειών  δήλωσαν ότι το Solvency II ήτα  μία από τις αιτίες.

Εταιρείες που επενδύουν λιγότερο λόγω Solvency II.

Asset class % of companies
Listed shares 27%
Unlisted shares 23%
Long-term corporate bonds 28%
Private placement/unrated debt 28%
Infrastructure 19%
Property 19%

Επιπλέον, η Φερεγγυότητα ΙΙ είχε αρνητικό αντίκτυπο στην επενδυτική συμπεριφορά των ασφαλιστών και σήμερα οδηγεί σε μη βέλτιστες κατανομές στο  ενεργητικό.

Σχεδόν το 50% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι η Φερεγγυότητα II λειτουργούσε ως φραγμός στις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την πραγματική οικονομία.

Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε περίπου 60% για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τον τυποποιημένο τύπο.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*