Στις στρατηγικές των εταιρειών τα παιδικά προγράμματα

της Έλενας Ερμείδου

Είναι ευέλικτα, μπορούν να δοθούν ως ανεξάρτητα συμβόλαια ή να περάσουν σε οικογενειακά προγράμματα (ως εξαρτημένα μέλη), αλλά και να συνδυαστούν με τις ανάγκες όλης της οικογένειας. Το κόστος τους είναι χαμηλό και η πώλησή τους γίνεται από τα δίκτυα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Τα παιδικά ασφαλιστικά προγράμματα παρέχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη, με συστηματικές καταβολές, ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμεί κάθε ασφαλισμένος. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και τις παροχές κάθε ασφαλιστικής, η συμμετοχή του ασφαλισμένου μπορεί να είναι χωρίς αρχικό κεφάλαιο, με ύψος ασφαλίστρων που ορίζει ο ίδιος, με μηνιαία συχνότητα καταβολών. Τα προγράμματα μπορούν να κατοχυρώνουν κέρδη ανεξαρτήτων αποδόσεων, οι εγγυήσεις κατά τη λήξη μπορεί να περιλαμβάνουν κι ένα πρόσθετο ποσό κ.λπ.

Τα παιδικά προγράμματα μπορεί να έχουν και συμπληρωματικές παροχές, όπως είναι η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων συμβαλλομένου. Η παραπάνω κάλυψη εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη συνέχιση του προγράμματος, χωρίς να χρειάζεται πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας από την εργασία του ασφαλισμένου.

Αναδημοσίευση από το IW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*