Η τηλεϊατρική στα σχέδια δύο ασφαλιστικών

Επενδύσεις στην υποστήριξη της υγείας από κινητές συσκευές  -τηλεϊατρική, -όπως κινητά τηλέφωνα, συσκευές παρακολούθησης ασθενών, προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς και άλλες ασύρματες συσκευές σχεδιάζουν οι ασφαλιστικές. Ηδη, ΑΧΑ και Interamerican έκαναν την περασμένη εβδομάδα σχετικές ανακοινώσεις.

της Ελενας Ερμείδου

Στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες το σύστημα της τηλεϊατρικής επίσημα δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει τεθεί ως προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο.  Με άλλα λόγια σύμφωνα με το ρεπορτάζ του IW δεν υπάρχουν δεδομένα που να είναι συνδεδεμένα με ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας, δεν έχει υπάρξει εκπαίδευση στο αντικείμενο αυτό, δεν υπάρχουν οδηγίες και συστάσεις για το τρόπου εφαρμογής, δεν υπάρχει περιγραφή των χαρακτηριστικών των πιστοποιητικών για όσους παρέχουν την υπηρεσία, δεν υπάρχουν παραδείγματα, σχέδια δράσεων.  Το κυριότερο απουσιάζει το νομικό πλαίσιο, σχετικές έρευνες αγοράς, τρόποι προστασίας τω ν προσωπικών δεδομένων και άδειες για την άσκηση του επαγγέλματος.

Εγείρει ανησυχίες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το είδος της πληροφορίας. Υπάρχει μεγάλος αριθμός εφαρμογών τύπου life – style και well – being χωρίς να επαληθεύεται η αξιοπιστία τους αλλά και χωρίς να ελέγχεται η ικανότητα των καταναλωτών να μπορούν να διαχωρίσουν την έγκυρη χρήσιμη πληροφορία από την άχρηστη, μειώνοντας έτσι τα οφέλη της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες.

Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας για εφαρμογές κινητής υγείας σε ό,τι αφορά ιδιωτικά θέματα και θέματα ασφαλείας

Στην αγορά εγκαινιάστηκε το το mHealth Hub, πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το «Ορίζοντας 2020», στο οποίο συμμετέχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Υπάρχει επίσης και  αναφορά της Ομάδας Εργασίας Working Group on mHealth Assessment Guidelines  της ΕΕ από το 2016 και περιλαμβάνει πρακτικές μελέτες mHealth σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*