Insurtech: Αλλάζουν το status quo των ασφαλιστικών

Αφιέρωμα insurtech/start ups (μέρος α’)

του Βάιου Κρόκου

Εκ βάθρων αλλαγές συντελούνται στον τομέα της ασφάλισης και κομβικό ρόλο σε αυτό το γεγονός διαδραματίζει το λεγόμενο insurtech. Πρόκειται για τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό της ασφαλιστικής βιομηχανίας, στα πρότυπα του fintech, που λαμβάνει χώρα στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος προσδίδει ξεχωριστά δεδομένα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες, φέρνει στο «φως» διαφορετικές ανάγκες ασφαλιστικής κάλυψης και τρόπου εργασίας στις εταιρείες. Άλλωστε, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία δεν έχουν αλλάξει ήδη το status quo στην παγκόσμια οικονομία και στον τρόπο λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων;

Η ασφαλιστική αγορά, μια «βιομηχανία» αιώνων, χαρακτηρίζεται πλέον από ιδιαιτερότητες και αυστηρούς κανόνες και η μετάβασή της σε νέους –ψηφιακούς– τρόπους λειτουργίας απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.

Για την ώρα, ο μετασχηματισμός συντελείται με ήπιους ρυθμούς, ωστόσο το μέλλον προμηνύεται κατά βάση… ψηφιακό.

Απώτερος στόχος των insurtech εφαρμογών είναι τα υψηλότερα αποτελέσματα, η μεγιστοποίηση της απόδοσης και τα ποιοτικότερα προϊόντα για κάθε σύγχρονη ανάγκη. Παράλληλα, αυξάνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά και απλοποιείται το policy management.

Μείωση κόστους και αυτοματοποιημένες διαδικασίες

Πώς η ψηφιακή τεχνογνωσία δημιουργεί υπεραξία

  • Η τεχνητή νοημοσύνη και η χρήση bots, που παρέχουν αυτόματες «robo-συμβουλές» σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, αποτελούν τον βασικό παράγοντα: την αυξημένη συνδεσιμότητα.
  • Διευρύνεται η δυνατότητα για εξατομικευμένα προϊόντα μικρής εμβέλειας βάσει υπηρεσιών χρήσης ή προστιθέμενης αξίας.
  • Επεκτείνονται οι βάσεις δεδομένων που προέρχονται από smartphone apps, telematics, wearables κ.λπ. Έτσι, οι λήψεις αποφάσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν με την ορθή αξιολόγηση των παραπάνω. Οι insurtechs εφαρμόζουν machine-learning τεχνικές, για να προσφέρουν καινοτόμα, εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Μειώνεται το κόστος μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, γεγονός που δημιουργεί ταχύτητα και όφελος τόσο για την ασφαλιστική όσο και για τον πελάτη.

 Πέντε τομές στην ασφαλιστική αγορά-Πού μπορούν να προσφέρουν οι insurtech εταιρείες

  • Η νέα γενιά, που είναι οι millennials και η Generation Ζ, δηλαδή οι γεννημένοι από το 1996 κι έπειτα, αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό κοινό, με άλλες –αυξημένες– απαιτήσεις. Μπορούν και επιδιώκουν να ασφαλίζονται στη λογική των micro payments-micro insurance models. Εκτός του ότι απαιτούνται εκ νέου τρόποι για την εμβάθυνση της ασφαλιστικής συνείδησης. Αν αναλογιστεί κανείς πως, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τελευταίοι θα αποτελούν το 40% των καταναλωτών στην παγκόσμια οικονομία, οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για ασφάλιση είναι τεράστιες. Πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι (αλλά και οι millennials) χρησιμοποιούν τους σύγχρονους τρόπους και σε άλλους τομείς: τράπεζες, ψυχαγωγία, αγορά προϊόντων.
  • Δημιουργούνται οι δυνατότητες για συνεργατική ανάπτυξη υπηρεσιών βασισμένων σε open APIS, που δημιουργούν οι startups με τους ασφαλιστικούς ομίλους για την ανάπτυξη δικτύου και τη διαχείριση εργασιών.
  • Παράλληλη ανάπτυξη IT outsourcing για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων των ασφαλιστικών. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα για τον άμεσο και αποτελεσματικότερο ψηφιακό μετασχηματισμό που επιδιώκουν οι ασφαλιστικές.
  • Μεγάλη είναι η προσφορά επίσης των insurtech εταιρειών με νέα επιχειρηματικά και τεχνολογικά μοντέλα: Πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, disrupt σε παραδοσιακούς κλάδους (υγεία, αυτοκίνητο), με αποκεντρωμένα επιχειρηματικά μοντέλα p2p insurance και συγκέντρωση ζήτησης για την πληρωμή ασφαλίστρων, σύνδεση επιχειρηματικών μοντέλων insurtech με το fintech κ.λπ.

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν απόλυτα με τις ανάγκες βασικών εργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως servicing, renewals, claims handling & management, payments, customer feedback.

Νέα γενιά καταναλωτών, νέες τάσεις-σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές

Οι παραδοσιακές δουλειές μπορούν να γίνονται με νέο τρόπο, π.χ. νέα κανάλια παροχής υπηρεσιών μέσα από chatbots, διαχείριση απαιτήσεων και integration με 3rd party service providers από το Δημόσιο κ.ά. Αλλάζει έτσι η υφιστάμενη αλυσίδα αξίας των παραδοσιακών ασφαλιστικών.

Aναδημοσίευση από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*