Δύναμις: Τα Δίκτυα ανέβασαν τον πήχυ το 2018

Του Βάιου Κρόκου

Εν μέσω «μάχης» για την εξασφάλιση πελατών, την μεταφορά χαρτοφυλακίων και το «δίπολο» ανάμεσα στη πατροπαράδοτη διαμεσολάβηση και τις πλατφόρμες του διαδικτύου, το agency υπόσχεται αποτελέσματα.

Διαβάζοντας την πρόσφατη Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής κατάστασης της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α, η διεύρυνση του δικτύου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε Υπ. Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλία έφερε πράγματι αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην συνολική παραγωγή ασφαλίστρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ανήλθε σε 15,80%, 12,52% και 12,44% αντίστοιχα.

Η Αττική, όπως είναι ευνόητο, παρέμεινε στην κορυφή της παραγωγής, καθώς αποτελεί την κύρια περιοχή δραστηριότητας της εταιρείας. Η υπόλοιπη παραγωγή ασφαλίστρων είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στις λοιπές περιοχές της Ελλάδος.

Συνολικά, όσον αφορά τη κατανομή του αριθμού οχημάτων (ασφαλειοημέρες) ανά συγκεκριμένη χρήση οχήματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό, που ανέρχεται σε 76,94%, αποτελούν τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, ενώ ποσοστό 11,20% κατέχει η κατηγορία μοτοσυκλέτες.

 

Διαβάστε: Σ. Λούκος, Δύναμις: Μιλάνε για αυξήσεις και κάνουν μειώσεις στο αυτοκίνητο

 

Σε βασικά στοιχεία:

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2018 ανήλθε στα 17,3  εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά ποσοστό 2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία διατήρησε το χαρτοφυλάκιό της στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, διατηρώντας σταθερό το δίκτυο συνεργατών της και σταθεροποιώντας την ανάπτυξη που είχε πραγματοποιήσει το έτος 2017.

Για το έτος 2018, η Εταιρεία κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της, που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε σε ποσοστό 136,46%, χωρίς την χρήση μεταβατικών μέτρων. Αντίστοιχα ο δείκτης φερεγγυότητας MCR διαμορφώθηκε σε ποσοστό 414,07%.

Διαβάστε επίσης: Αισιόδοξα μηνύματα από την Δύναμις για το 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*