Χρήστος Κώνστας

Επιστροφή στην κανονικότητα; Όταν οι Ελληνικές Τράπεζες δεν μπορούν να αγοράσουν Ελληνικά Ομόλογα

του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

Ο αριθμός των ελληνικών κρατικών ομολόγων που διαπραγματεύονται ελεύθερα στην δευτερογενή αγορά είναι εξαιρετικά μικρός. Γι’ αυτό άλλωστε οι τιμές τους ελάχιστα επηρεάζουν την πραγματικότητα του Χρέους. Τα capital control εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό και μέχρι σήμερα έχουν απελευθερωθεί μόνον οι αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς εντός Ελλάδος.

Ενώ η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι η Ελληνική Οικονομία έχει επιστρέψει οριστικά στην ανάπτυξη και την …κανονικότητα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να απαγορεύει στις ελληνικές τράπεζες να αγοράζουν Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα γιατί δεν τους επιτρέπει να εκτεθούν σε περαιτέρω επενδυτικό κίνδυνο. Η απαγόρευση ισχύει από το …αλήστου μνήμης 2015 και αφορά όχι μόνον τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα αλλά και έντοκα γραμμάτια, εγγυητικές επιστολές, ακόμη και δάνεια στους Δήμους της χώρας…

Περισσότερα στο Banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*