Τράπεζες, Ασφαλιστές: Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν

Κρατούν γερά τους δανειολήπτες στις ομαδικές ασφαλίσεις οι τράπεζες, δεν τα βγάζουν πέρα, όμως εκτός αγωνιστικού χώρου. Αντίθετα, άμεσες πωλήσεις και ασφαλιστές έχουν τον έλεγχο στην διανομή των ομαδικών ασφαλιστηρίων προγραμμάτων ζωής τα τελευταία δύο χρόνια, χαμηλότερα είναι τα μερίδια στο κομμάτι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας. Το  2018, σημαντική ώθηση προς τα πάνω, αυξάνοντας τα μερίδια τους στην διανομή ομαδικών προγραμμάτων πήραν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ανεξάρτητοι και αποκλειστικής συνεργασίας, πτωτικά κινήθηκε το bancassurance και οι άμεσες πωλήσεις.

της Ελενας Ερμείδου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018 της ΕΑΕΕ στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι ασφαλίσεις δανειοληπτών προέρχονται κατά κύριο λόγο από την συνεργασία με τις τράπεζες, οι ομαδικές ασφαλίσεις εργαζομένων (Ζωής και Υγείας) από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ανεξαρτήτως τύπου συνεργασίας ενώ τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα προέρχονται από άμεσες πωλήσεις.

 

εκατομμύρια €

Ασφαλίσεις δανειοληπτών Ομαδικές ασφαλίσεις

εργαζομένων

Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα  

Σύνολο

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας 0,1 0,1% 54,9 26,0% 45,9 17,3% 100,9 18,7%
Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

 μη αποκλειστικής συνεργασίας

4,5 7,2% 94,4 44,8% 58,7 22,1% 157,6 29,2%
Συνεργασία με τράπεζες 57,8 91,9% 9,1 4,3% 16,6 6,2% 83,4 15,5%
Άμεσες Πωλήσεις 0,5 0,8% 52,4 24,9% 144,4 54,4% 197,3 36,6%
Σύνολο 62,9 100% 210,8 100% 265,5 100% 539,2 100%

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αύξησαν κατά 10% το μερίδιο τους το 2018 στα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα στο 47,9% από 42,1% το 2017 και 38,6% το 2016. Μεγάλο μερίδιο από τις πωλήσεις ομαδικών ασφαλιστηρίων ζωής απώλεσαν οι τράπεζες από το 2016. Συγκεκριμένα από το 22,3% που βρίσκονταν το 2016 συγκρατήθηκαν στο 15,5% το 2018 από 15,7% το 2017. Οι άμεσες πωλήσεις δεν συγκράτησαν την ανοδική πορεία που σημείωσαν το 2017 προς το 2016. Το μερίδιο των άμεσων πωλήσεων κατήλθε στο 36,6% το 2018 από 42,2% το 2017 και 39,1% το 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*