Ατλαντική Ενωση: 1η στο SCR των Ασφαλιστικών το 2018

Για ακόμα μια χρονιά είναι η πρώτη σταθερά σε Αξιοπιστία Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, μεταξύ αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με δείκτη φερεγγυότητας για το 2018, SCR ratio 273,8%, και μάλιστα χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων. Αντίστοιχα, ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR ratio διαμορφώθηκε σε 836,3%, επιβεβαιώνοντας ότι η Ατλαντική Ένωση διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό Solvency II.

(*)Τα μεταβατικά μέτρα ορίζουν τις διευκολύνσεις που παρέχονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε ότι αφορά τον υπολογισμό του Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ, αντί για τις επίσημες παραδοχές που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό. Αυτά τα μέτρα διευκόλυνσης μπορούν να δώσουν πολύ καλύτερη αναλογία Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ από την πραγματική, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Επίσης, μια επιχείρηση πρέπει να διαθέτει Δείκτη Φερεγγυότητας τουλάχιστον 100%, προκειμένου να διατηρεί την άδεια λειτουργίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (SCR ratio) ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (SCR ratio)
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ*
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. 273,80%  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 200,70%  
Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. 171,00%  
ΔΥΝΑΜΙΣ 136,46%  
ΕΘΝΙΚΗ 120,60% 194,20%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΝΕΤΤΑ 117,10%  
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. 184,38%  
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 206,60%  
ΟΡΙΖΩΝ 204,90% 206,44%
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 202,50%  
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 164,00%  
ALLIANZ 117,30% 121,40%
ALPHA LIFE 235,80% 461,80%
AXA 159,20% 164,10%
CNP ΖΩΗΣ 220,00%
CREDIT AGRICOLE LIFE 113,50% 125,70%
ERGO 132,40%
EUROLIFE Α.Ε.Α.Ζ. (Ασφαλίσεις Ζωής) 113,50% 141,00%
EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α. (Γενικές Ασφαλίσεις) 125,00%
GENERALI HELLAS 133,20% 140,60%
GROUPAMA 159,60%
INTERAMERICAN ΖΩΗΣ 131,70% 144,30%
INTERAMERICAN  ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 179,70% 184,60%
INTERAMERICAN ASSISTANCE 142,80%
INTERASCO 118,30% 119,20%
INTERLIFE 171,80%
INTERSALONICA Α.Ε.Γ.Α. (Γενικές Ασφαλίσεις) 156,10% 157,51%
INTERSALONICA A.E.A.Z. (Ασφαλίσεις Ζωής) 397,70% 399,60%
METLIFE 105,20% 319,60%
NN HELLAS 40,80% 175,00%
PERSONAL INSURANCE 214,00%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*