Στα 35,36 δισ. ευρώ εκτοξεύτηκε το χρέος προς τα ασφαλιστικά Ταμεία

Σε 35.358.484.925 ευρώ ανήλθε το συνολικό χρέος στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στις 31 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με την πρώτη τριμηνιαία έκθεση προόδου του 2019 (Ιανουάριος-Μάρτιος) του ΚΕΑΟ.

Αναλυτικότερα, το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ, στις 31/12/2018, ήταν 34.786.880.209 ευρώ. Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου 2019, προστέθηκε νέο χρέος, συνολικού ύψους 484.029.126 ευρώ, που προήλθε ως προς το ποσό των 178.621.625 ευρώ από νέες εντάξεις και ως προς το υπόλοιπο από αύξηση οφειλών ήδη ενταγμένων οφειλετών. Επομένως, το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ, στις 31 Μαρτίου 2019, ήταν 35.358.484.925 ευρώ. Το ποσό της αύξησης του τρέχοντος υπολοίπου, κατά το τελευταίο τρίμηνο, ανέρχεται σε 571.604.716 ευρώ και είναι μεγαλύτερο από το ποσό του νέου χρέους που προστέθηκε. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η διαφορά οφείλεται στην αύξηση των πρόσθετων τελών, καθώς και σε καταβολές, διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμούς οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων, λόγω ρυθμίσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*